Budżet obywatelski w Olecku. Szykujcie wnioski, jest terminarz

Oceń

 

Dobre wieści z Ratusza. Wreszcie został uruchomiony budżet obywatelski:

 

Decyzją mieszkańców, w ramach budżetu obywatelskiego, za 200 tys. zł, rozbudowany zostanie w tym roku park linowy dla dzieci przy alei 450-lecia Olecka.
Czas zadecydować, na co przeznaczymy kolejne dwieście tysięcy złotych w roku 2018. Nabór wniosków prowadzony będzie od 1 do 31 lipca.

Budżet obywatelski – co to takiego?
Budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym, jest formą mobilizacji mieszkańców do współtworzenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego. To narzędzie umożliwiające mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu.

Każda osoba zamieszkująca w gminie Olecko, posiadająca czynne prawo wyborcze do organów samorządowych, może przedstawić swój projekt do budżetu. Ważne, musi on dotyczyć terenów będących własnością gminy i mieć poparcie co najmniej 15 mieszkańców gminy Olecko. Taki projekt, po przeanalizowaniu i zatwierdzeniu przez zespół ds. budżetu obywatelskiego, trafi pod głosowanie mieszkańców. Na wybrany projekt będzie można oddać głos, zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej. W celu ułatwienia kalkulacji robót budowlanych, usług i dostaw na miejskiej stronie, w zakładce budżet obywatelski, zamieszczony zostanie przykładowy cennik, z którego mogą korzystać wnioskodawcy.

Najważniejsze etapy wdrożenia budżetu obywatelskiego to:
– powołanie wielosektorowego Zespołu, którego zadaniem jest opracowanie zasad budżetu i spisanie ich w formie Regulaminu,
– konsultacje społeczne Regulaminu, zebranie uwag od mieszkańców,
– kampania informacyjno-edukacyjna,
– nabór wniosków, weryfikacja formalna i upublicznienie projektów zadań,
– głosowanie nad wyborem najlepszych przedsięwzięć,
– realizacja wybranych projektów w kolejnym roku budżetowym.

Terminarz budżetu obywatelskiego
1 – 30 czerwca 2017 r. – spotkania informacyjne z mieszkańcami, opracowanie projektów zadań, kampania informacyjno-promocyjna,
1-31 lipca 2017 r. – nabór projektów zadań,
1-21 sierpnia 2017 r. – weryfikacja projektów, uzupełnienia wniosków i procedura odwoławcza
22 sierpnia – 5 września 2017 r. – upublicznienie projektów zadań,
6 -20 września 2017 r. – głosowanie nad wyborem najlepszych przedsięwzięć,
do 28 września 2017 r. – ogłoszenie wyników.

Może ci się spodobać również Więcej od autora

Komentarze

Więcej w budżet obywatelski, Olecko
Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa na obwodnicy Olecka

Urząd Miejski informuje: 13 marca br. w Urzędzie Miejskim w Olecku odbyło się spotkanie poświęcone kwestiom bezpieczeństwa na obwodnicy Olecka....


Zamknij