Główny Lekarz Weterynarii przestrzega hodowców i klientów bazarów i targowisk

Oceń

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWbip-402-19/14(3) z dnia 22 lipca 2014 r. na temat występowania ASF w Federacji Rosyjskiej. Bardzo proszę zgodnie z możliwościami zapoznawać z tezami pisma naszych producentów świń  i przypominać o stałym przestrzeganiu zasad skutecznego  zabezpieczania własnych hodowli przed wtargnięciem wirusa ASF, polegających m.in. na:

1. O ile niemożliwe jest trwałe, fizyczne odgrodzenie chlewni od otoczenia, należy uszczelnić poszczególne budynki i uniemożliwić wejście zwierząt i osób postronnych do ich wnętrza.

2. Wyeliminować stosowanie jako ściółki materiałów (np. słomy) przechowywanych w stogach na otwartej przestrzeni, które w każdej chwili mogą być skażone przez chore lub ozdrowiałe, lecz trwale siejące wirus  dziki.

3. Stosować przy wejściach do obiektów inwentarskich maty dezynfekcyjne, a lepiej naczynia – kuwety z roztworem środków biobójczych. O ile na teren gospodarstwa wjeżdżają również  pojazdy, nieodzowne jest zainstalowanie mat dezynfekujących ich koła.

4. Przy pracach w chlewni używać wyłącznie do tego celu przeznaczonej odzieży i obuwia roboczego.

5. Każdy przypadek jednoczesnych zachorowań świń w różnych kategoriach wiekowych z objawami zmian na skórze (wybroczyny, rumień grzbietowy, wylewy krwawe, martwica), duszności, krwawej biegunki lub zaparcia, poronień, porażeń i zwiększonych upadków należy natychmiast zgłaszać do lekarza weterynarii.

6. Unikać jakichkolwiek kontaktów z dzikami chorymi, tzn. wykazującymi zanik naturalnej bojaźliwości oraz ich zwłokami, również za pośrednictwem psów utrzymywanych w wolnym wybiegu, z nieograniczonym i niekontrolowanym dostępem do pól i lasów.

7. Nie nabywać i nie wprowadzać do gospodarstwa domowego mięsa i wędlin niewiadomego pochodzenia, w tym kupowanych w tzw. sprzedaży targowiskowej i kiermaszowej, mięsa i przetworów z dzików, jak również wwożonych nielegalnie, szczególnie  zza wschodniej granicy.

Z poważaniem, powiatowy lekarz weterynarii

Dariusz Salamon

Komentarze
Więcej w ASF, Główny Lekarz Weterynarii, hodowle, Olecko
Syndrom sztokholmski i olecki Mesjasz. Wybory 2018

W środę (17 października) w kinie "Mazur" odbyła się "debata" przedwyborcza. Celowo piszę słowo debata w cudzysłowie, gdyż odbyła się...


Zamknij