Ostatnie spotkanie konsultacyjne w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Oceń

Z Ratusza:

Burmistrz Olecka zaprasza Państwa na ostatnie spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w Olecku w obrębie ewidencyjnym Olecko 1. 

Czekamy na Państwa w  Hotelu Olecko, ul. Parkowa 11 30 listopada 2017 r. (czwartek) godz. 16.00. Planowane spotkanie jest spotkaniem podsumowującym działania z zakresu konsultacji społecznych. Na spotkaniu omówiony zostanie zakres zmian wprowadzonych w koncepcji planu, w związku z podniesionym przez interesariuszy kwestiami. Omówiona zostanie również dalsza procedura planistyczna związana z planem miejscowym.

Komentarze
Więcej w Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Olecko
Nowy Paczkomat w Olecku

Firma InPost otworzyła w Olecku nowy Paczkomat. Maszyna mieści na Alejach Lipowych i jest trzecim tego typu punktem otwartym w...


Zamknij