Plaża „Szyjka” bez dofinansowania. Sypie się program wyborczy Wacława Olszewskiego?

Oceń

Jednym z głównych punktów programu wyborczego Wacława Olszewskiego był projekt „zagospodarowania plaży gminnej „Szyjka”. Projekt zakładał powstanie kąpieliska z prawdziwego zdarzenia, z pomostami, zjeżdżalniami, piaszczystą plażą, przystanią wodną, infrastrukturą (wc, szatnie) a nawet placem zabaw dla dzieci. Całkowity koszt projektu miał wynieść 4 405 652,82 zł.

Wniosek o  dofinansowania środkami publicznymi w wysokości 2 882 225,16 zł. został zgłoszony w konkursie RPWM.06.02.03. w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3. Efektywne Wykorzystanie Zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wniosek zgłoszony przez Gminę Olecko przeszedł pozytywną weryfikację wymogów formalnych (czyli nie było żadnych błędów). Niestety nie znalazł on uznania w oczach Komisji Oceny Projektów. W dniu 31 maja 2017 r. została opublikowana Lista projektów wybranych do dofinansowania na, której nie zabrakło „projektu zagospodarowania plaży gminnej „Szyjka”. Tym samym projekt nie otrzyma dofinansowania w wysokości blisko 3 milionów złotych w ramach konkursu Poddziałanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów.

TUTAJ znajdziecie Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu.

 

 

Może ci się spodobać również Więcej od autora

Komentarze

Przeczytaj poprzedni wpis:
„Kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatnim”. Leszek Aleksander Moczulski

Urodził się w przedwojennych Suwałkach w 1938 roku, ale na studia (filologia polska) przeniósł się do Krakowa i tak już...


Zamknij