Wiejska 468 – co, kto i o czym

Oceń

Święta minęły, ferie minęły, a w polityce cały czas wrze. Zaczęło się od leków refundowanych, buntu lekarzy i farmaceutów, potem zaczęły się demonstracje przeciwników ACTA, a ostatnio na nowo rozgorzała dyskusja nad przesunięciem wieku emerytalnego. Ciężkie życie posła, który powinien się znać na tylu różnych rzeczach.

 

Na ile jednak jest to „znanie się” czy kierowanie własnym rozsądkiem, a na ile przyjęcie i machinalna realizacja odgórnych wytycznych napływających od szefostwa partii? Oczywiście wspaniale jest, jeśli wszyscy posłowie jednej partii podzielają te same idee, wartości i poglądy, jednak przy wielu kontrowersyjnych zagadnieniach czasem dziwi solidarne głosowanie 207 (PO) czy 137 (PiS) posłów pochodzących przecież z różnych rejonów polski i reprezentujących różne interesy lokalne.

 

Oczywiście zupełnie nieuzasadniona byłaby konstatacja, że posłowie, którzy nigdy nie zbuntowali się przeciwko dyscyplinie partyjnej „podążają za stadem” oraz brak im wiedzy i odwagi, i zupełnie nie o to nam chodzi. Kierowała nami czysta ciekawość, żeby sprawdzić czy któremuś posłowi z naszego regionu zdarzyło się kiedyś wyłamać z szeregu i zagłosować inaczej. Należy także wyjaśnić, że „buntem” nazywamy głosowanie w sposób odmienny niż to uczyniła większość posłów danego ugrupowania.

Tradycyjnie również sprawdzimy aktywność podczas posiedzeń sejmowych.

 

Beata Bublewicz (PO) –  liczba buntów: 0.  Natomiast 12 stycznia 2012 pani Bublewicz wzięła udział w dyskusji na temat podsumowania polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, przytaczając na sejmowej mównicy słowa premiera Finlandii chwalące naszą prezydencję.

 

Lidia Staroń (PO) – liczba buntów: 1. Pani Staroń na pierwszym posiedzeniu sejmu zagłosowała przeciwko kandydaturze pani poseł Wandy Nowickiej na stanowisko wicemarszałka sejmu. Przypomnijmy, że chociaż PO głosowała „za” to wynik głosowania był negatywny.

 

Janusz Cichoń (PO) – liczba buntów: 0. Liczba wystąpeń

– 14. grudnia poseł Cichoń wziął udział w debacie podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012. W swojej długiej wypowiedzi poseł bronił projektu budżetu, nawiązując do problemów w strefie euro, ale także poruszając tak ważne kwestie jak m.in. rozwój gospodarczy, wydłużenie wieku emerytalnego czy reforma emerytalna.

-12. stycznia  Poseł Cichoń ponownie zabrał głos na sejmowej mównicytym razem z swoim partyjnym kolegą Pawłem Papke, w sprawie budowy odcinka drogi nr 7 Nidzica – Napierki, broniąc interesów części rolników, którzy czują się poszkodowani, gdyż w wyniku zmian prawnych wprowadzonych z dnia na dzień za przekazanie swoich gruntów pod budowę drogi dostali oni znacząco niższe odszkodowanie.

 

Andrzej Orzechowski (PO) – liczba buntów: 0. Poseł Orzechowski jest jednym z najbardziej aktywnych posłów z naszego regionu jeśli chodzi o wystąpienia. Od ostatnich „wiejskich” doniesień na sejmowej mównicy stawał siedmiokrotnie:

– 14. grudnia w sprawie czytania rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012, broniąc oszczędnego projektu zakładającego obniżenie deficytu sektora finansów publicznych;
– 16. grudnia poseł zajął głos podczas dyskusji nad wpływem osłabienia złotówki na wzrost wartości zadłużenia kraju, wyrażając swój pogląd na temat konieczności reform i zmniejszenia zadłużenia kraju;
– 12 stycznia w sprawie otworzenia nowych przejść granicznych z Rosją, pytając Ministra Spraw Wewnętrznych na jakim etapie rozpatrywania znajduje się sprawa utworzenia nowych przejść  Perły – Kryłowo i Michałkowo – Żeleznodorożnyj. Także 12 stycznia jako sprawozdawca Komisji Zdrowia poseł Orzechowski wziął udział w debacie nad pilnym rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Podczas tej debaty poseł trzykrotnie zabierał głos prezentując ustalenia komisji oraz broniąc projektu.

– 25 stycznia podczas sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012, wyrażając dla projektu pełne poparcie.

 

Ponadto 21 grudnia poseł Orzechowski wniósł projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którego celem jest między innymi: zmiana przepisów dotyczących zatrudniania asystenta rodziny, umożliwienie łączenia pracy asystenta rodziny z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego, jeżeli zadania te wykonywane są w różnych gminach, ograniczenie środków przysługujących rodzinnym domom dziecka na remonty i pokrycie nieprzewidzianych wydatków związanych z opieką nad dzieckiem do kwoty wskazanej w umowie zawieranej przez starostę i osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka

 

Paweł Papke (PO): liczba buntów: 1. Podczas trzeciego czytania sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012, poseł Papke w przeciwieństwie do większości swoich kolegów odrzucił przyjęcie poprawkę nr 35. Ostatecznie poprawka została przyjęta.

-12. stycznia razem z partyjnym kolegą Januszem Cichoniem poseł Papke , zabrał głos w sprawie budowy odcinka drogi nr 7 Nidzica – Napierki, broniąc interesów części rolników, którzy czują się poszkodowani, gdyż w wyniku zmian prawnych wprowadzonych z dnia na dzień za przekazanie swoich gruntów pod budowę drogi dostali oni znacząco niższe odszkodowanie. Wyraził on również swoją nadzieję na przeprowadzenie w tej sprawie konsultacji i wyraził swoją chęć udziału w nich.

 

Jerzy Szmit (PiS): liczba buntów: 1. Na pierwszym posiedzeniu sejmu poseł Szmit w przeciwieństwie do większości swoich kolegów poparł kandydaturę pani Romany Orlikowskiej-Wrońskiej na członka Trybunału Stanu. Poseł Szmit jest absolutnym rekordzistą wśród naszych reprezentantów jeśli chodzi o liczbę wystąpień. Od ostatnich naszych doniesień, aż 20-krotnie pojawiał się na sejmowej mównicy:

– 14. grudnia zabrał głos podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012, wskazując, że istnieje proces wykluczenia komunikacyjnego Warmii i Mazur i apelując o zabezpieczenie środków w budżecie na budowę dróg: S7 na odcinku od Miłomłyna do Ostródy wraz z węzłem dróg S7 i S16 w Ostródzie, drogę S16 na odcinku Borki Wielkie do Mrągowa, południowo-wschodnią obwodnicę Olsztyna, drogę nr 51 na odcinku z Olsztyna do Olsztynka

– 15. grudnia wziął udział w debacie nad przyszłością Unii Europejskiej wskazując na problemy obywateli litewskich narodowości polskiej, a także poruszył kwestię porozumienia z Federacją Rosyjską o małym ruchu granicznym. Tego samego dnia poseł włączył się też do dyskusji o wpływie spadku kursu złotego na wzrost wartości zadłużenia zagranicznego Polski, wskazując na problem z obliczaniem właściwej wysokości polskiego długu.

– 16. grudnia poseł Szmit wygłosił także oświadczenie w którym ponownie nawiązał to problemów na linii Polska-Litwa, wskazał na brak istnienia polsko – litewskiej grupa międzyparlamentarna i zaapelował do ministra Sikorskiego o podjecie właściwych działań w tym kierunku.

– 21. grudnia podczas pierwszego czytania przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach poseł Szmit zadał pytanie o możliwości odwoławcze i obowiązki jednostek samorządu lokalnego odnosząc się do konkretnych zapisów w projekcie. Tego samego dnia poseł wziął udział w debacie  o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2011 roku wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej, podczas której po raz kolejny poruszył kwestię problemów mniejszości polskiej na Litwie.

– 22. grudnia poseł złożył oświadczenie po raz kolejny poruszając kwestie problemów komunikacyjnych na Warmii i Mazurach.

– 11. stycznia poseł wziął udział w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, wyrażając swoje poparcie dla projektu oraz pytając o przyczynę niewykorzystywania w ostatnich latach środków budżetowych przeznaczonych na repatriację.

– 12. stycznia poseł zabrał głos podczas pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody przedstawiając stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość i zgłaszając wątpliwości do projektu. Tego samego dnia poseł wziął udział w dyskusji dotyczącej sprawozdania Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym, podczas której czterokrotnie zabrał głos zadając pytania i dzieląc się wątpliwościami.

-13. stycznia poseł Szmit złożył oświadczenie, w którym wskazał na problem likwidacji punktów obsługi klienta dostawców energii w Szczytnie, Iławie i Ostródzie.

– 25 stycznia podczas sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 poseł ponownie poruszył zagadnienie problemów komunikacyjnych Warmii i Mazur. Tego samego dnia podczas debaty na temat stanu lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2010 r., poseł Szmit poruszył kwestię propozycji włączenia lasów do sfery finansów publicznych, a  także problemu intensywnego pozyskiwania kruszyw.

– 26. stycznia podczas debaty na temat cen paliw w Polsce poseł zadał pytanie podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Środowiska Januszowi Zaleskiemu, pytając o to czy istnieją jakieś szacunki mówiące o zmianach w popycie regionalnym ze względu na wprowadzenie małego ruchu granicznego na granicy między Polską a Federacją Rosyjską.

– 27. stycznia poseł wziął udział w debacie na temat powołania prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Minister Administracji i Cyfryzacji pytając wyrażając swoje poparcie dla  Anny Streżyńskiej i pytając o powód dla którego nie może ona kontynuować swojej pracy na tym stanowisku.

 

Iwona Arent (PiS) liczba buntów: 1. Pani poseł w przeciwieństwie do większości posłów swojego klubu zagłosowała za przyjęciem poprawki nr 335 do rządowego projektu ustawy budżetowej. Nie wpłynęło to na wynik głoswoania – poprawki nie udało się przeforsować. Od ostatnich wiadomości z „wiejskiej” Pani poseł trzykrotnie zabierała głos na mównicy sejmowej, a wszystkie wypowiedzi miały miejsce 22 grudnia: jedna podczas wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa, gdzie w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawiła kandydaturę prof. Krystyny Pawłowicz oraz dwie pozostałe podczas wyboru posłów członków Krajowej Rady prokuratury.

 

Zbigniew Włodskowski (PSL) liczba buntów: 3. Poseł Włodkowski trzykrotnie głosował w sposób odmienny niż większość posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego: po pierwsze opowiedział się za skierowaniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (mimo to ostatecznie propozycja ta została odrzucona); po drugie opowiedział się przeciwko dodatkowemu skierowaniu obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (ostatecznie projekt został skierowany do tejże komisji); po trzecie podczas sprawozdania Komisji Zdrowia o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw opowiedział się za przyjęciem 5. wniosku mniejszość (co nie zyskało jednak poparcia większości posłów). Poseł Włodkowski także trzykrotnie zabierał głos na mównicy sejmowej:

– 12. stycznia wraz z posłem Józefem Rackim zadał pytanie pani minister edukacji o zmiany legislacyjnie dotyczące możliwości dowożenia dzieci do szkół;
-25. stycznia podczas debaty nad Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw wyrażając poparcie Polskiego Stronnictwo Ludowe dla działania zmierzających do jak najszybszego objęcia dzieci od 3. do 5. roku życia edukacją przedszkolną, a dzieci 6-letnie – edukacją szkolną, jednocześnie zastrzegając, że o posyłaniu 6-tków do szkoły powinni decydować rodzice; 
– 26 stycznia zadał pytanie ministrowi transportu o harmonogram robót budowlanych i planowany termin zakończenia inwestycji na drodze krajowej E16.

 

Tomasz Makowski (RP) liczba buntów: 21. Wszystkie „buntownicze głosowania” posła Makowskiego dotyczyły konkretnych poprawek do rządowego projektu ustawy budżetowej. Od ostatnich doniesień z „wiejskiej” poseł Makowski na mównicy sejmowej pojawiał się pięciokrotnie:
– 14. grudnia podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy budżetowej na 2012 rok poruszając problem dotacji dla samorządów na wydatki związane z opieką społeczną;
– 15. grudnia podczas debaty nad przyszłością Unii Europejskiej komentując pro-federacyjne deklaracje premiera, pytając go wprost „dlaczego polski rząd nie chce zapewnić swoim obywatelom takich samych świadczeń socjalnych, gwarancji pracy oraz wynagrodzeń, jakie są w Niemczech czy Francji, skoro tak mocno zmusza się nasze społeczeństwo do uczestniczenia w rozwiązywaniu kryzysu europejskiego”;
– 12. stycznia podczas debaty podsumowującej polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej poseł Makowski poruszył  kwestię roli jaką polska może odegrać w ramach tzw. trojki podczas prezydencji duńskiej.
– 13. stycznia podczas debaty nad poselskim projektem uchwały zawierającej uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  ustanawiającego program działań dla ceł i podatków w UE na okres 2014-2020 (FISCUS), poseł Makowski dwukrotnie zabierał głos prezentując stanowisko Ruchu Palikota i argumentując decyzję o odrzuceniu projektu.

 

Tadeusz Iwiński (SLD) liczba buntów: 7. Poseł Iwiński po raz pierwszy „zbuntował” się na pierwszym posiedzeniu sejmu głosując przeciw przyjęciu wniosku Prezydium Sejmu w sprawie wyboru składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej, następnie dwukrotnie głosował za ogłoszeniem przerwy i zwołaniem Konwentu Seniorów, w przeciwieństwie do większości partyjnych kolegów zagłosował także za przeprowadzeniem rozłącznego głosowania nad kandydaturami na członków Krajowej Rady Prokuratury oraz trzykrotnie miał inne zdanie podczas trzeciego czytania rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012. Od ostatnich naszych doniesień poseł Iwiński dziesięciokrotnie pojawiał się na mównicy sejmowej w następujących sprawach:
– 14. grudnia podczas  sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, wyraził swoją negatywną opinię na temat projektu, mówiąc, że jest on rozczarowujący zwłaszcza w punkcie wydatków na naukę, w tym na Polską Akademię Nauk

-15. grudnia – poseł Iwiński trzykrotnie zabierał głos podczas debaty w sprawie przyszłości Unii Europejskiej, przedstawiając stanowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej w tej sprawie, a więc zwracając uwagę na potrzebę solidarności w Europie, a także dokonując sprostowań leksykalnych i pytając o zmianę ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Tego samego dnia poseł zabrał głos w debacie nad  wyrażeniem wotum nieufności wobec ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, a w swojej długiej wypowiedzi, z pewną dozą krytycyzmu odniósł się do działalności ministra, ostatecznie jednak udzielając mu poparcia.

-21. grudnia – poseł włączył się do debaty na temat informacji dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2011, pytając między innymi o brak debaty nad priorytetami polskiej prezydencji

– 22. grudnia – poseł Iwiński złożył oświadczenie, w którym nawiązując do tragicznej śmierci pięciu polskich żołnierzy w Afganistanie opowiedział się za wycofaniem polskich wojsk z Afganistanu do końca 2012 r.

– 11. stycznia poseł wziął udział w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podczas którego dwukrotnie zabrał głos  wyrażając poparcie dla projektu i jego idei oraz wątpliwości dotyczące poszczególnych zapisów

-26. stycznia poseł Iwiński pytał o plany zmian generalnych w służbie zdrowia w związku z przedstawioną  Informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w polskiej służbie zdrowia związanej z nowymi zasadami refundowania leków

– 27. stycznia  natomiast poseł zabrał głos w sprawach formalnych, apelując o przestrzeganie art.  95 konstytucji mówiący o kontroli Sejmu nad działalnością Rady Ministrów.

Komentarze
Więcej w Olecko, Parlament, polityka, Sejm
Syndrom sztokholmski i olecki Mesjasz. Wybory 2018

W środę (17 października) w kinie "Mazur" odbyła się "debata" przedwyborcza. Celowo piszę słowo debata w cudzysłowie, gdyż odbyła się...


Zamknij