„Wojsko, wojsko, maszeruje wojsko”. Kwalifikacje do służby zawodowej w Gołdapi

Oceń

Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi organizuje kolejne kwalifikacje do służby zawodowej na stanowiska  w korpusie szeregowych.

 

Kwalifikacje będą przeprowadzone w dniach: 
W każdy poniedziałek i środę aż do 30.11.2015r. początek każdorazowo o godz. 10.00 na terenie JW. 4808  przy ul. Partyzantów 33 w Gołdapi

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci
1. obywatelstwo polskie,
2. wiek – poniżej 34 roku życia (rocznik 1982 i młodsi)
3. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
4. odbyta  służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR  lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze (nie uwzględniamy służby zastępczej),
5. odbyte ćwiczenia rotacyjne ( przynajmniej 1 raz)
6. niekaralność,
7. dobry stan zdrowia.
 
Kandydaci powinni mieć ze sobą:
1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF,
2. strój sportowy,
3. dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa ,prawo jazdy, kopia kontraktu NSR),
4. wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia(zaświadczenia, świadectwa, dyplomy itp.).
 
Kryteria naboru
1. rozmowa kwalifikacyjna,
2. pozytywnie zdany sprawdzian z WF.
3. uprawnienia przydatne do służby na stanowiskach w JW. 4808 Gołdap.
 
W pierwszej kolejności kwalifikowani będą żołnierze NSR, którzy mają podpisany kontrakt z JW. 4808 Gołdap 
 
Zastrzegamy sobie prawo kwalifikowania kandydatów według naszych potrzeb!
 
Telefon kontaktowy: 261-336-244

Uwaga!!!
Byli żołnierze zawodowi nie będą brani pod uwagę.

Komentarze
Więcej w Gołdap, Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi
Gołdap i Ełk inwestycyjni czempioni regionu. A Olecko…

W  najnowszym, grudniowym "Informatorze Gołdapskim", który podobnie jak biuletyn "Z Oleckiego Ratusza" stanowi tubę informacyjną lokalnych władz gminnych, znajdziemy ciekawy...


Zamknij