Bezpieczna Kraina Wielkich Możliwości – bezpłatne szkolenia

Wieści z Ratusza:


Mazury – Bezpieczna Kraina Wielkich Możliwości


Realizowany w okresie od: 1.05.2015r. do 11.30.2016r. w formie wspierania realizacji zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Udział w projekcie jest dla uczestników całkowicie bezpłatny a ilość miejsc ograniczona

Celem projektu jest : 

 • Przeszkolenie i wykształcenie grupy 60 specjalistów z OSP w zakresie ratownictwa, ratownictwa wodnego, animacji oraz wolontariatu.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa na terenach wiejskich poprzez podniesienie sprawności i możliwości działań OSP
 • Wyłonienie i wypromowani liderów lokalnych spośród członków OSP
 • Nadanie nowych uprawnień , nowego zawodu , oraz nowych umiejętności do pracy w swoich lokalnych społecznościach.  
 • Stworzenie nowych możliwości rozwoju i zarabiania, aby zachęcić do działania i pozostania w swoim miejscu zamieszkania
 • Zwiększenie kulturotwórczej roli OSP na terenach wiejskich,
 • Zwiększenie lokalnej aktywności społecznej mieszkańców ,ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz rozwoju inicjatyw lokalnych służącym działaniom dla wspólnego dobra

Prestiżowy, wyznaczający nowe standardy projekt jest wdrażany w województwie warmińsko-mazurskim przez wysokiej klasy specjalistów w swoim zawodzie, praktyków na co dzień niosąchych pomoc w Karetkach Pogotowia i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, w Wodnych Stacjach Ratunkowych, oraz w Miejscach Animacji Kulturalnej.

Każdy przeszkolony uczestnik projektu uzyska :

 • Państwowy Certyfikat i tytuł RATOWNIKA /po kursie KPP/
 • Nowy zawód i tytuł RATOWNIKA WODNEGO /po kursie na ratownika wodnego/
 • Certyfikat Animatora Kulturalno-sportowego
 • Certyfikat Wolontariusza
 • Zostanie dopisany do bazy ratowników promowanych i rekomendowanych przez fundację
 • Możliwość zatrudnienia

Projekt jest skierowany do :

Mieszkańców 8 powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego : ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, oleckiego, piskiego,  węgorzewskiego.

Planowane działania :

Działania będą prowadzone w dwóch grupach po 30 osób.

 

Pierwsza grupa przejdzie specjalistyczne szkolenie do stycznia 2016r.

Kurs ratownika wodnego /sierpień 2015 / 4 weekendy zajęć

Kurs KPP /październik  2015 / 4 weekendy zajęć

Kurs animacji i wolontariatu /styczeń 2016r./ 1-2 weekendy

 

Druga grupa przejdzie specjalistyczne szkolenie od stycznia do listopada 2016r.

Kurs animacji i wolontariatu /styczeń 2016r./ 1-2 weekendy

Kurs KPP /marzec 2016r / 4 weekendy zajęć

Kurs ratownika wodnego /czerwiec 2016r / 4 weekendy zajęć

 

Styczeń – listopad 2016r

Działania dla społeczności lokalnych:

Wyłonienie liderów lokalnych, których zadaniem będzie prowadzenie działań dla społeczności lokalnej (dzieci i młodzieży) np. : szkolenia dla dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy; turnieje z pierwszej pomocy; organizacja imprez sportowych i kulturalnych.

Wydarzenia te odbywać się będą w świetlicach wiejskich, szkołach wiejskich bądź strażnicach OSP, w zależności od warunków panujących w danej miejscowości w ścisłej współpracy z Fundacją Ratujmy Życie

Każdy z liderów wyposażony zostanie w niezbędne materiały i sprzęty sportowe do prowadzenia działań.

Wspólne zagospodarowanie terenów pod kąpieliska wiejskie w 2 wybranych miejscowościach /z których pochodzą uczestnicy/ w formie wolontariatu, przy współpracy z władzami lokalnymi, oraz zabezpieczenie bezpiecznej kąpieli dla dzieci na w/w kąpieliskach w okresie wakacyjnym 2016r.

 

Miejsce prowadzenia szkoleń :

 • Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy : rotacyjnie w miejscach zamieszkania uczestników projektu / do uzgodnienia z grupą /
 • Kurs ratownika wodnego : MSR Okartowo k/Orzysza – Mazurska Służba Ratownicza na jeziorze Śniardwy
 • Kurs animatora miejsce do ustalenia z grupą
 • Lokalne miejsca zamieszkania uczestników projektu

Czekamy na ciebie :

Ilość miejsc ograniczona,

 Autor projektu :  Prezes Fundacji Ratujmy Życie Michał Okuniewski

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy i partnerstwa w realizacji

Projektu

MAZURY – BEZPIECZNA KRAINA WIELKICH MOŻLIWOŚCI

 

Więcej informacji : Anna Polakowska , tel. +48 734 159 718 , mail: fundacja.ania@o2.pl,

Fundacja Ratujmy Życie, biuro ul Małeckich 3/29 ,19-300 Ełk, https://www.facebook.com/ratujmyzycie

Komentarze
Więcej w Bezpieczna Kraina Wielkich Możliwości, Olecko, pierwsza pomoc, ratownictwo
Sytuacja na drogach powiatu oleckiego podczas trwającej policyjnej akcji Znicz

Komunikat KPP w Olecku   Od piątku, 30 października trwają wzmożone działania prewencyjno - kontrolne w ramach ogólnopolskiej akcji "Znicz"....

Zamknij