Budżet obywatelski – park linowy czy plac zabaw. To wy wybieracie, już od jutra

Od jutra (30 września 2016 r.) można głosować na jeden z dwóch projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego. Szczegóły poniżej. Zachęcamy do głosowania:

 

Rozbudowa parku linowego dla dzieci przy alei 450-lecia Olecka  a może  plac zabaw przy ul. Gołdapskiej 16 ? O tym zadecydują mieszkańcy*, głosując  na wybrany  projekt. Głosowanie rozpocznie się  już w najbliższy  piątek, tj.  30 września i potrwa do 14 października 2016 roku.


Głosować będzie można zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej . O tym, który projekt znajdzie się w projekcie budżetu na 2017 r. będzie wiadomo po 18 października br.


Głosowanie w formie elektronicznej możliwe jest poprzez stronę www.olecko.pl. W zakładce Budżet obywatelski od piątku (30 września 2017 r.) umieszczona będzie aplikacja, która pozwoli oddać głos na wybrany projekt.


Głosowanie tradycyjne- poprzez złożenie  karty do głosowania w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku.


Czego dotyczą projekty podlegające głosowaniu?


Projekt rozbudowy parku linowego dla dzieci przy alei 450-lecia Olecka (naprzeciwko skate parku ) zakłada rozbudowę o kolejne urządzenia piramidy linowej jako rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty dla dzieci.


Projekt budowy placu zabaw przy ul. Gołdapskiej 16 (teren między blokiem a parkingiem) dotyczy budowy placu zabaw z uwzględnieniem stref dla dzieci młodszych i starszych (np. huśtawki, zjeżdżalnie itp.).


 * Mieszkaniec gminy Olecko: osoba, która ukończyła 18 lat ( najpóźniej w dniu głosowania) i nie jest ubezwłasnowolniona, posiadająca czynne prawo wyborcze, której prawo to nie zostało odebrane prawomocnym wyrokiem sądowym (pozbawienie praw publicznych) na terenie gminy, stale zamieszkująca na jej obszarze (zamieszkanie potwierdzone zameldowanie, weryfikowane na podstawie bazy PESEL).

Komentarze
Więcej w budżet obywatelski, głosowanie, Olecko, społeczeństwo
Wspólnota Mazurska. 25 lat jak z bicza strzelił. Wspomnienia i aktualne pytania o przyszłość Mazur

Wspólnota Mazurska   Ćwierć wieku temu, gdzieś daleko od Mazur rozgrywała się wielka historia: obrady Okrągłego Stołu, czerwcowe wybory, upadek...

Zamknij