Budżet obywatelski. Wpłynęło pięć wniosków, ale po weryfikacji został tylko jeden

Urząd Miasta i Gminy informuje:


15 sierpnia 2016 r. zakończono etap przyjmowania wniosków do  budżetu obywatelskiego gminy Olecko na 2017 rok.

 

W ramach naboru wpłynęło 5 wniosków, które poddano ocenie formalno-prawnej. W wyniku weryfikacji 4 wniosku zostały odrzucone z powodów formalnych.  Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się do Zespołu ds. budżetu obywatelskiego. Ostateczna lista wniosków będzie prezentowana od 7 września br.

 

Projekt (y), po przeanalizowaniu i zatwierdzeniu przez zespół ds. budżetu obywatelskiego trafi  pod głosowanie mieszkańców. Głosować będzie można zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej. Głosowanie nad wyborem projektu (ów) do realizacji  odbędzie się w okresie od 30 września do 14 października 2016 roku.

 

Burmistrz Olecka w ramach planowanego budżetu Gminy Olecko na 2017 rok wydzielił kwotę 200 000 na tzw. budżet obywatelski. Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie projekty inwestycyjne dotyczące inwestycji znajdujących się w zakresie zadań własnych gminy, realizowane wyłącznie z wykorzystaniem mienia Gminy Olecko, wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz zlokalizowane na obszarze miasta Olecko.

 

Budżet obywatelski – co to takiego?

 

Budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym, jest formą mobilizacji mieszkańców do współtworzenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego. To doskonałe narzędzie umożliwiające mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. Zgłaszając projekty dotyczące lokalnych potrzeb i biorąc udział w głosowaniu, każdy olecczanin może mieć wpływ na rozwój  miasta.

Komentarze
Więcej w budżet obywatelski, Olecko, Samorząd
Teatr pod Gwiazdami. Trwają zapisy, znamy nazwiska osób prowadzących warsztaty

Przypominamy o trwających zapisach na warsztaty w ramach ,,Teatru pod Gwiazdami"!   Przewidziane są warsztaty plastyczne dla dzieci oraz teatralne...

Zamknij