CBA “odpowiada” na nasze pytania

W związku z oświadczeniem Burmistrza Olecka Wacława Olszewskiego dotyczącego pisma CBA skierowanego do Karola Sobczaka Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku i znajdujących się w tym oświadczeniu zarzutów wobec CBA, zwróciliśmy się do rzecznika CBA z prośbą o odpowiedź na następujące pytania. 

 

Czy prawdą jest, że CBA w 2014 odbyło rozmowę z Wacławem Olszewskim? 
 
Czy to prawda, że w 2014 roku CBA nie widziało w działaniach Wacława Olszewskiego naruszenia prawa i utwierdziło go w przekonaniu, że może on pełnić jednocześnie funkcję burmistrza i Prezesa Kołka Łowieckiego “Sarna” w Olecku? 
 
A jeżeli tak, to dlaczego w 2015 roku uznano, że burmistrz złamał ustawę antykorupcyjną?
 
Czy zgodzi się też pan, że CBA wprowadziło Burmistrza Olecka Wacława Olszewskiego w błąd i naruszyło prawo?
 
Oto odpowiedź Jacka Dobrzyńskiego, rzecznika CBA
 

Odpowiadając na Pana pytania uprzejme informuję, że Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło kontrolę dotyczącą przestrzegania przez burmistrza Olecka przepisów art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Kontrola została wszczęta  21.07.2015r. i  zakończona  06.08.2015r. a obejmowała lata 2010-2015. W wyniku kontroli stwierdzono złamanie tzw. ustawy antykorupcyjnej. Dlatego też Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku o wygaszenie mandatu Burmistrza Olecka. Na tym etapie są to wszystkie informacje jakie mogę Panu przekazać  w tej sprawie.

 

Pozdrawiam, 

 

Jacek Dobrzyński, Rzecznik Prasowy CBA

Komentarze
Więcej w CBA, Jan Dobrzyński, Olecko
Oświadczenie Burmistrza Olecka Wacława Olszewskiego

Oświadczenie   Szanowni Państwo, informuję, że  Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku wniosła  do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku pismo...

Zamknij