Debata “Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Powiecie Oleckim”. Wnioski na razie nieznane

Dziś odbyła się w Olecku debata “Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Powiecie Oleckim”. Poniżej publikujemy komunikat KPP w Olecku, z którego dowiadujemy się, kto w debacie brał udział, jednak nie wiemy jakie wnioski z debaty zostały uwzględnione, zapisane. Mamy nadzieję, że wkrótce się tego dowiemy.

 

13 października w Internacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych oleccy policjanci przeprowadzili debatę społeczną. W trakcie spotkania omawiano zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie i stan dróg powiatu oraz działania policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

 

Debata odbyła się w Internacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Stronę służbową reprezentowali: insp. Rafał Klauza Komendant Powiatowy Policji w Olecku, podinsp. Ewa Papadopulu Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz podkom. Tomasz Jegliński Specjalista Zespołu ds. Wykroczeń Nieletnich i Patologii. Wśród zaproszonych gości znaleźli się min. poseł Andrzej Orzechowski, Dyrektor WORD w Suwałkach Henryk Grabowski, Dyrektor PZD Dariusz Kozłowski, przedstawiciele oleckich szkół jazdy, dziennikarze oraz młodzież z klasy o profilu policyjno – pożarniczym. Debatę rozpoczął insp. Rafał Klauza, który przywitał zgromadzonych gości oraz krótko omówił temat spotkania. Następnie podkom. Tomasz Jegliński przedstawił statystyki dotyczące wypadków drogowych, kolizji, ilości osób ranny i zabitych na drogach powiatu oraz ilość nietrzeźwych kierujących zatrzymanych przez oleckich funkcjonariuszy. Po wprowadzeniu rozpoczęto dyskusje w której głos zabierali zaproszeni goście. Zgłaszali oni swoje uwagi i wnioski dotyczące najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach powiatu, oznakowania dróg oraz miejsc parkingowych na terenie miasta. Omawiano również działania oleckich policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

 

Podsumowaniem debaty było sporządzenie ankiety przez wszystkich uczestników.

Komentarze
Więcej w Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Powiecie Ole, Debata, KPP w Olecku, Olecko
Zawyją syreny alarmowe w Olecku

Ratusz informuje, zawyją syreny:   Informujemy, że w dniach 13-15 października 2015 r. w godz. 6.00-19.00 Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił...

Zamknij