Dni Pamięci kard. Wyszyńskiego i Jana Pawła II

Informacja nadesłana:

 

W dniu 5 października 2013 r. o godz. 12:00 na Lotnisku Wilamowo k/Kętrzyna po raz 13-sty rozpoczną się uroczystości poświęcone pamięci Wielkich Polaków – Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Organizatorem uroczystości jest Aeroklub Krainy Jezior.

 

“… Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi…”, – to słowa Kardynała Wyszyńskiego, wypisane na lotniskowym obelisku i które przyświecają idei organizacji “Dni Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II” – uroczystości poświęconej utrwalaniu pamięci Wielkich Polaków oraz kultywowaniu patriotycznych i obywatelskich postaw.


W dniu 4 października odbędą się uroczystości w Stoczku Klasztornym – Sanktuarium Matki Pokoju . O godzinie 16.30 uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie poprowadzą Różaniec. O 17.00 odbędzie się Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem księdza infułata Adolfa Setlaka w intencji o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po zakończeniu liturgii dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego poniosą krzyż do “Kalwarii Prymasa” w ogrodzie klasztornym, gdzie zostaną zapalone znicze i odmówiona modlitwa o beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


W dniu 5 października o godzinie 12.00 na Lotnisku Kętrzyn Wilamowo przy obeliskach, rozpocznie się uroczysty apel zorganizowany przez Aeroklub Krainy Jezior w obecności pocztów sztandarowych, organizacji kombatanckich, szkół, harcerzy, kompanii honorowych jednostek wojskowych, reprezentantów władz państwowych i samorządowych oraz dostojników kościelnych różnych wyznań. Podczas apelu zostaną złożone kwiaty pod obeliskami przez zaproszonych gości. O godzinie 12.30 wszyscy zebrani przeniosą się do hangaru lotniczego, aby wysłuchać okolicznościowego wystąpienia wybitnego profesora Jana Żaryna. Finałem uroczystości będzie Liturgia Słowa Bożego w hangarze lotniczym, w scenerii samolotów i wystawy zdjęć poświęconej wybitnym polakom, Kardynałowi Wyszyńskiemu oraz Janowi Pawłowi II . Nie zabraknie również koncertu orkiestry wojskowej z pokazem musztry paradnej o godz. 13.20. Tradycyjnie uroczystości na Lotnisku Kętrzyn Wilamowo kończy wspólny posiłek z kuchni polowej o godz. 13:40 a w godzinach późniejszych ( 15.00 – 17.00) spotkanie z harcerzami przy ognisku.

Organizując uroczystości po raz XIII, przytaczając słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego:

 

“Potrzeba w naszej Ojczyźnie przykładu ofiary z siebie, aby człowiek współczesny zapomniał o sobie, a myślał o drugich – o dobru rodziny, o wypełnieniu swego powołania i zadania życiowego wobec innych, o dobru całego narodu…” …

…nawiązujemy do ideału do jakiego dążyli tak wybitni bohaterowie uroczystości.

 

Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II jest poświęcony utrwalaniu pamięci Wielkich Polaków oraz promocji patriotycznych i obywatelskich postaw. Uroczystość jest inspirowana wydarzeniami z dnia 6 października 1954 roku, kiedy to Kardynał Wyszyński przez Lotnisko Kętrzyn Wilamowo był przewożony z miejsca internowania w Stoczku Warmińskim (Klasztornym) do innego miejsca – Prudnika Śląskiego. Wydarzenie to opisuje sam Kardynał Wyszyński w “Zapiskach Więziennych”. Pamięci Kardynała Wyszyńskiego i temu wydarzeniu poświęcono tablicę odsłoniętą na Lotnisku Kętrzyn Wilamowo w 2000 roku.


Zapraszamy do osobistego udziału w tych uroczystościach

 

Komentarze