Doatcje i pożyczki inwestycyjne dla przedsiębiorców, bezrobotnych, studentów

Ważne komunikaty dla wszystkich, którzy mają otwarte głowy i chcieliby działać:

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – Warmińsko Mazurski Fundusz NA START

Zapraszamy osób bezrobotne, nieaktywne zawodowo, studentów, absolwentów uczelni oraz osoby pracujące, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej do skorzystania z pożyczek dostępnych w  ramach  projektu “Warmińsko Mazurski Funduszu NA START”. Fundusz utworzony został w 2013 roku  przez Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

O pożyczkę ubiegać się mogą osoby, które mieszkają na terenie województwa  warmińsko-mazurskiego, nie prowadziły własnej działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy poprzedzających moment przystąpienia do projektu i zamierzają zarejestrować  działalność na terenie województwa.

Maksymalna kwota pożyczki to 50.000,00 zł, na 5 lat, przy oprocentowaniu preferencyjnym 0,5% w skali roku,  z możliwością 12-miesięcznej karencji.

Otrzymane środki mogą być wykorzystane na sfinansowanie kosztów obrotowych i inwestycyjnych związanych z uruchamianą działalnością w szczególności na: nabycie środków trwałych, budowę, rozbudowę, adaptację lub remont budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych, zakup maszyn i urządzeń w tym również środków transportu, zakup oprogramowania informatycznego, licencji i wydatki na promocję działalności gospodarczej. Wszystkie wydatki muszą być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą.

Informacje: Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Punkt Współpracujący w Węgorzewie, ul. Gen. Józefa Bema 16 A, 11-600 Węgorzewo

e-mail: mikropozyczkinastart@wp.pl,www.mikropozyczki.screp.pl, www.facebook.com/Stowarzyszenie CREP

Dotacje oraz fundusze pożyczkowe dla przedsiębiorców

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (LPI FE) w Ełku we współpracy z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: Dotacje oraz fundusze pożyczkowe dla przedsiębiorców.

Spotkanie poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich z LPI FE w Ełku oraz eksperci z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej  części I Osi Priorytetowej Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Termin i miejsce spotkania:

19 października 2016 roku
Ełk: Sale Bankietowe Czajka, ul. Magazynowa 6, 19-300 Ełk
Początek od godz. 9:15.

Warunki uczestnictwa
1) przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy LPI w Ełku  lpielk@warmia.mazury.pl do 12 października 2016 r. do godz. 14,
2) potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoś nieobecność
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.
Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:
tel. 87 734 11 09/10; 87 610 07 77,
email:  lpielk@warmia.mazury.pl

Komentarze
Więcej w dotacje, Fundusze Europejskie, Olecko, pożyczki
Ciuciubabka czyli Rada i burmistrz “dyskutują” o małym ruch granicznym

Samorządy województwa warmińsko - mazurskiego i pomorskiego próbują czego się da by przekonać rząd do przywrócenia małego ruchu granicznego. Na...

Zamknij