Druh Stanisław Ciechanowicz ponownie Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP

Komunikat KP PSP w Olecku:

Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP został ponownie wybrany Druh Stanisław Ciechanowicz. Zjazd oddziału powiatowego, który jest zwoływany przez zarząd co 5 lat, odbył się 30.11.2016 roku w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Olecku. 

Podczas zjazdu podsumowano ostatnią kadencję zarządu, przedstawiono sprawozdanie z działalności oraz udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. Głównym punktem zjazdu były wybory nowego składu zarządu i komisji rewizyjnej. Wyboru dokonali delegaci wybrani na zjazdach oddziałów gminnych.

Skład nowego prezydium przedstawia się następująco:

Prezes – Stanisław Ciechanowicz

Wiceprezesi – Tomasz Kosobudzki i Wiesław Świtaj

Sekretarz – Renata Andrzejewska

Skarbnik – Jerzy Gołembiewski

Członek prezydium – Jan Mróz

W zjeździe uczestniczyli: Grzegorz Matczyński – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie, Władysław Świeczkowski – Przewodniczący Komisji Historycznej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie, Jerzy Kunicki – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, ustępujący zarząd, delegaci i przedstawiciele do zarządu ze zjazdów gminnych oraz zaproszeni goście blisko związani z ochroną przeciwpożarową powiatu oleckiego.

Foto: KP PSP w Olecku

Komentarze
Więcej w Olecko, OSP, Stanisław Ciechanowicz, Straż Pożarna
Marihuana i ekstazy w domu 20-latka

Komunikat KPP w Olecku Zatrzymali mężczyznę posiadającego marihuanę i tabletki ekstazy   Oleccy policjanci zajmujący się przestępczością narkotykową zatrzymali 20-letniego...

Zamknij