Gmina Olecko liderem rozwoju w województwie. Według ekspertów

Ratusz informuje:

 

27 lutego 2017 r. burmistrz  Wacław Olszewski odebrał z rąk marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, Gustawa Marka Brzezina   dyplom za zajęcie I miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2016 w kategorii gminy miejsko-wiejskie.

Ranking rozwoju  opracowany został pod przewodnictwem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych  Politechniki Warszawskiej. W opracowaniu wzięto pod uwagę kilkanaście  wskaźników, które obejmują trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Analizowano m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczbę pracujących na 1000 mieszkańców, liczbę podmiotów gospodarczych, saldo migracji i liczbę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców. Wg rankingu gmina Olecko jest liderem zrównoważonego rozwoju na tle gmin miejsko-wiejskich naszego województwa. Ranking pokazuje też dane  na temat atrakcyjności zamieszkania na podstawie wskaźnika, jakim jest migracja. Dla Olecka wynosi -0.09, co oznacza, że praktycznie taka sama ilość osób wybiera Olecko jako miejsce zamieszkania, co wyjeżdża. Co więcej-stosowny dyplom od marszałka naszego województwa poświadcza, że Olecko zajęło również 1 miejsce w XIII Konkursie Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2016  „Dynamika liczby osób pracujących w gminach” w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

Zdaniem ekspertów jednym z głównych czynników wpływających na sukces  społeczno-gospodarczy gmin, w tym Olecka, jest przemyślana i konsekwentnie prowadzona polityka władz lokalnych, które za główny cel zakłada sobie rozwój gminy oraz sprawne zarządzanie.

Wyniki rankingu są opracowywane na podstawie niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmują swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Głównym celem rankingu jest opracowanie podstaw systemowego monitorowania zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego (JST) i promowania tego rozwoju na bazie opracowanych wzorców, czyli najlepszych przykładów.

Komentarze
Więcej w Olecko, Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2016
Oleccy strażacy podsumowali 2016 rok

Komunikat KP PSP w Olecku 24 lutego 2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Olecku odbyła się narada podsumowująca działalność...

Zamknij