Jednolity Plik Kontrolny VAT. Komunikat US w Olecku

                               JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 roku

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

To zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Kto składa JPK

 

  • od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa

 

  • od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa
  • od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa

Nowy obowiązek dotyczy mikroprzedsiębiorców, jeśli są podatnikami VAT i składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K:

  • ich obroty nie przekroczyły 2 mln euro i zatrudniają mniej niż 10 osób.

JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory są ewidencjonowane w rejestrze zakupów i sprzedaży.

Kiedy nie składa się JPK_VAT

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składa podatnik, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT;

  • sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT
  • zwolnienie podmiotowe (m. in. wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł)
  • organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne

 

Kiedy należy złożyć JPK_VAT

Istnieje możliwość złożenia pliku JPK już teraz, dzięki czemu można:  

  • otrzymać szybszy zwrot VAT – do 25. dni
  • sprawdzić, z czym wiąże się nowy obowiązek i przygotować się do niego wcześniej,
  • upewnić się, czy rozliczenie jest poprawne.

Od 1 stycznia 2018 r. zostanie wprowadzony obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca.

Przykładowo:

– do 25 lutego należy wysłać informację za styczeń,

– do 25 marca należy wysłać informację za luty itd.

Informacje na temat JPK można uzyskać na stronie internetowej: www.jpk.mf.gov.pl lub kontaktując się z Krajową Informacją Skarbową: 801 055 055 oraz 22 330 03 30.

 

Komentarze
Więcej w Olecko, Urząd Skarbowy
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku i Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku organizują...

Zamknij