Kandydaci ujawniają programy

Jedni kandydaci zajmują się szachami i sobą, a inni publikują swoje programy wyborcze. Czyli to, na co tak naprawdę czekają wyborcy. Poniżej publikujemy zamieszczony już w piątek program wyborczy Marcina Czekay. Od wczoraj funkcjonuje także strona Krzysztofa Marka Kosewskiego. Można na niej znaleźć także ogólne informacje dotyczące przyszłości i zarys programu. Co ciekawe były już “komisarz” odnosi się też do poruszonej tu i ówdzie kwestii budżetu. Na stronie kandydata czytamy na ten temat m.in: należy dokończyć, to co jest zaplanowane w budżecie, jednak zapewniam Was, że nie są to kompetencje i „chcenie” burmistrza a rady miasta, która przecież pozostaje w niezmienionym kształcie. Zmiana burmistrza nie zawali ani nie zaburzy toku podjętych już ustaleń w budżecie miasta. Bo „wykonawcą” budżetu jest po prostu rada miasta, obojętnie do sytuacji, jaki jest burmistrz.

Krzysztof Marek Kosewski zapowiada także większą transparentność w funkcjonowaniu urzędu (sesje Rady Miejskiej będą nagrywane i transmitowane online). Obiecuje także wydłużenie godzin pracy Urzędu (chyba nie ma co raczej liczyć na głosy urzędników), zapowiada także wyłonienie wiceburmistrza i sekretarza miasta w drodze konkursu. Więcej szczegółów możecie znaleźć TUTAJ zachęcamy was do uważnej lektury obietnic naszych kandydatów.

Co sądzicie o pierwszych obietnicach kandydatów?

 

Program wyborczy Marcina Czekay

 

Przede wszystkim DIALOG:

 • konsultacje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowych i włączanie ich do aktywnego zarządzania sprawami miasta ,
 • zlecanie rzetelnym organizacjom pozarządowym zadań gminy w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, ekologii, sportu, turystyki, kultury,
 • utworzenie Biura Obsługi Interesanta, gdzie mieszkańcy w jednym miejscu zostaną obsłużeni bez chodzenia od pokoju do pokoju,
 • sprawne i szerokie informowanie  mieszkańców (nigdy nie będzie takich niespodzianek jak ferma w Imionkach!),
 • zwiększenie o minimum 100 % wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

 

Nasze zdrowie i otoczenie:

 • ścieżki rowerowe w całej gminie – wprowadzenie zasady, że każda nowa budowana lub przebudowana droga będzie posiadała w zakresie budowę ścieżki rowerowej,
 • troska o seniorów, wspieranie inicjatyw społecznych budujących porozumienie międzypokoleniowe /zwiększenie przestrzeni dla wypoczynku i rekreacji seniorów/,
 • wsparcie partnerstwa publiczno-prywatnego w celu budowy nowych mieszkań,
 • rewitalizacja miejsc zielonych (wypoczynek na trawie), unowocześnienie placów zabaw,
 • poprawa wizerunku Jeziora – pokażmy je!

Sport i rekreacja:

 • przywrócenie tradycji najlepszego lodowiska,
 • przejrzysty system dofinansowania klubów sportowych,
 • wspieranie działań społecznych ukierunkowanych na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Kultura

 • przygotowanie imprezy o wymiarze międzynarodowym promującej miasto,
 • przywrócenie znaczenia i charakteru „Przystanku Olecko”,
 • organizowanie wydarzeń sportowych, artystycznych i rekreacyjnych zwiększających aktywność i sprawność mieszkańców.

Rozwój obszarów wiejskich:

 • opracowanie wspólnie z sołectwami planu naprawy dróg gruntowych i jego konsekwentna realizacja,
 • zapewnienie funduszy na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
 • darmowy dostęp do internetu w technologii wi-fi na wszystkich salach wiejskich, domach strażackich, itp.,
 • opracowanie strategii poprawy bezpieczeństwa na wsi.

Bezpieczeństwo:

 • miasto i gmina bez barier utrudniających poruszanie się /poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych i doświetlenie ulic/
 • szeroka sieć monitoringu miejskiego,
 • uregulowanie parkingów miejskich i ruchu w mieście,
 • rozwiązanie problemu odśnieżania ulic.

 

Przedsiębiorczość

 • Zwiększenie promocji lokalnych producentów i ich produktów,
 • pozyskiwanie inwestorów, tworzących nowe miejsca pracy,
 • zwiększenie działań promocyjnych Olecka, jako miasta przyjaznego mieszkańcom, turystom i przedsiębiorcom,
 • skuteczne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji
  oraz projektów społecznych, sportowych i kulturalnych.

 

Marcin Czekay

 

Komentarze
Więcej w Krzysztof Marek Kosewski, Marcin Czekay, Olecko
 Liczne kolizje na drogach powiatu. Policja apeluje o ostrożność i rozwagę

Apel oleckiej policji:   W ostatnim czasie na terenie powiatu oleccy policjanci odnotowują liczne kolizje drogowe. Tylko w miniony piątek...

Zamknij