Kolejne wnioski dotyczące kontrowersyjnych inwestycji wpłynęły do Urzędu. Tym razem chodzi fermy kurze

Ratusz informuje:

Do Urzędu Miejskiego w Olecku wpłynęły dwa wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę kurników na brojlery w Rosochackich i Kukowie.

Pierwszy wniosek dotyczy budowy (w odległości ok. 24 metrów od zabudowy mieszkaniowej) budynku kurnika dla brojlerów o powierzchni zabudowy ok. 3000 m2 ( 22×134 m) z zapleczem magazynowo – socjalnym oraz infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 43/4 w Rosochackich. Inwestor zmienił pierwotnie wnioskowaną ilość DJP ze 118 na 59,6. Obecnie został wezwany do uzupełnienia wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko. Wskazana lokalizacja terenu objętego inwestycją przy zakładanej wielkości 59,6 DJP nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy zachowaniu odległości minimum 100 m od zabudowy mieszkaniowej. W przypadku złożonego wniosku odległość ta wynosi ok. 24 m.

Kolejny wniosek dotyczy również budowy kurnika dla brojlerów o powierzchni zabudowy ok. 3000 m2 ( 22×134 m) z zapleczem magazynowo-socjalnym oraz infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na działce o nr ewid. 57/4 w Kukowie. Inwestor zmienił pierwotnie wnioskowaną ilość DJP ze 118 na 59,6. Obecnie wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla tej inwestycji. Strony postępowania (11) mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz mają możliwość wniesienia na piśmie uwag, wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Członkowie zespołu doradczego ds. inwestycji znacząco oddziałujących na środowisko zostali zaznajomieni z tematem tych inwestycji.

Komentarze
Więcej w fermy, inwestycje, Olecko
“Kocykowo” – rodzinny piknik z licznymi atrakcjami. Już w sobotę – w Olecku

19 sierpnia 2017 r. na polu namiotowym MOSiR w Olecku odbędzie się kolorowy piknik rodzinny pod nazwą Kocykowo. Organizatorzy zapewniają...

Zamknij