Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej

Ponieważ trwają intensywne (i nocne, a jakże) prace nad nową ordynacją wyborczą, podczas których w emocjach pada wiele nieprawdziwych sformułowań postanowiliśmy publikować komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej.

Sprostowanie

 Warszawa, 30.11.2017

Sprostowanie nieprawdziwej informacji podanej przez Ruch Kontroli Wyborów w trakcie posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego

Na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego przedstawicielka Ruchu Kontroli Wyborów Pani Ewa Stankiewicz podała jako przykład fałszerstw wyborów samorządowych w 2014 r. informację o sporządzeniu przez okręgową komisję wyborczą na Śląsku dwóch ważnych protokołów różniących się  o 120 000-150 000 głosów. Wskazała także,  iż skarga wyborcza w tej sprawie w drugiej instancji była rozpatrywana przez sędziego, który był komisarzem wyborczym „w tej komisji, w której taki fakt miał miejsce”.

Informacje te są nie prawdziwe.

 1. W wyborach samorządowych nie powołuje się okręgowych komisji wyborczych. Zatem organ taki nie mógł sporządzić dwóch protokołów w wyborach w 2014 r.
 2. Prawdopodobnie przedstawicielce Ruchu Kontroli Wyborów chodzi o Wojewódzką Komisję Wyborczą w Katowicach. Komisja ta sporządziła protokół wyników wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Zgodnie z wymogami Kodeksu wyborczego protokół ten został przekazany Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach. Kodeks wyborczy zobowiązuje Komisarza Wyborczego do dokonania sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników głosowania
  i wyników wyborów i w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu wyników,
  do zarządzenia ponownego ustalenie tych wyników. Tak też miało miejsce
  w tym przypadku — Komisarz Wyborczy dostrzegł błąd i wydał w tej sprawie stosowne postanowienie.
 4. W związku z powyższym Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach podjęła uchwałę o uchyleniu protokołu zakwestionowanego przez Komisarza Wyborczego
  w Katowicach i sporządziła nowy protokół.

 

 • Należy podkreślić, że błąd Wojewódzkiej Komisji Wyborczej nie powodował zmiany wyników wyborów. Zarówno zgodnie z pierwotnym, zakwestionowanym przez Komisarza Wyborczego protokołem, jak i poprawionym protokołem poszczególne komitety wyborcze otrzymały taką samą liczbę głosów i mandaty uzyskiwali ci sami kandydaci.

 

 • Postępowanie organów wyborczych było zgodne z procedurą wyborczą
  i zadziałały przewidziane w Kodeksie wyborczym mechanizmy przeciwdziałania błędom.

 

 1. W sprawie protestu wyborczego dotyczącego opisanej powyżej sytuacji na żadnym szczeblu nie orzekał sędzia, pełniący jednocześnie funkcję Komisarza Wyborczego.

 

Komunikat w sprawie Znaku “x”

W związku z błędną informacją podaną przez jedną z agencji prasowych jakoby Szef Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj poparła zmianę definicji znaku „X” podczas prac sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w prawie wyborczym uprzejmie wyjaśniam, że podczas posiedzenia komisji minister Tokaj opowiedziała się przeciwko zmianie definicji tego znaku. 

Szczegółową wypowiedź Pani Minister w tym zakresie znajdą Państwo na stronie PKW pod adresem http://pkw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/23556_Nowa_definicja_znaku_x_wbrew_stanowisku_PKW

Komentarze
Więcej w Krajowe Biuro Wyborcze, Olecko
Oleccy dzielnicowi spotkali się z seniorami

Komunikat KPP w Olecku: O granicy zaufania do drugiego człowieka, atrakcyjnych z pozoru umowach, o metodach działania oszustów rozmawiali oleccy...

Zamknij