“Lega Fest”, “My i Nasz Tradycja” i “Wśród lasów, jezior, łąk i pól Ziemi Oleckiej”. Rozstrzygnięto konkursy na dofinansowanie działań kulturalnych i turystycznych

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadać publicznych w 2017 r. w zakresie kultury i turystyki (oba konkursy były przeprowadzone osobno).

W zakresie kultury złożono dwie oferty. Obie zyskały akceptację i otrzymały dofinansowanie:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Zajęciowej za projekt “My i Nasza Tradycja” otrzymało 75,6 pkt i Wysokość przyznanej dotacji wynosi 8700 zł. tj. 43,94% wnioskowanej kwoty.

Fundacja Human Lex Instytut za projekt “III Przegląd Zespołów Amatorskich Lega Fest” otrzymała 87, 4 pkt. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 12400 tj. 94,3 %.

W zakresie turystyki złożono także dwie oferty, ale jedna nie spełniła kryteriów oceny formalnej.

Dotację w wysokości 5450 zł (tj 100% wnioskowanych środków) za projekt “Wśród lasów, jezior, łąk i pól Ziemi Oleckiej…” otrzymało Stowarzyszenie “Nasze Pasje” w Olecku, z projekt działań turystyczno – rekreacyjnych upowszechniających aktywność turystyczną wśród mieszkańców Gminy Olecko.

Komentarze
Więcej w dotacje, Fundacja Human Lex Instytut, konkurs ofert na wsparcie realizacji zadać publicznych w 2017, kultura, Lega Fest, muzyka, Olecko, Stowarzyszenie Nasze Pasje, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Zajęciowej, Turystyka
“Tak, pomagam”. Wielkanocna zbiórka żywności Caritasu w oleckim Kauflandzie

Kaufland dołączył do organizowanej przez Caritas każdego roku zbiórki żywności „Tak, POMAGAM!”. Wielkanocne zbiórki odbędą się 24 i 25 marca...

Zamknij