LegaFest i “Uczymy się, bawimy i działamy wspólnie” otrzymają dotacje z Ratusza

Na stronach Urzędu Miasta pojawiło się Zarządzenie Burmistrza Olecka w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2016 r. w zakresie kultury poprzez 

a) cykliczne zajęcia lub programy z zakresu edukacji i animacji kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych zwiększające ich kompetencje społeczno-kulturowe,

b) wzbogacenie form upowszechniania kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców Gminy Olecko;

 

Jak się dowiadujemy z pisma złożono 4 oferty, ale dwie nie spełniły kryteriów oceny formalnej . Dofinansowanie otrzymały dwie organizacje:

 

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olecku. Oferta zawiera opis zadania publicznego: cykliczne zajęcia lub programy z zakresu edukacji i animacji kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych zwiększające ich kompetencje społeczno-kulturowe pt. “Uczymy się, bawimy i działamy wspólnie”. Przyznana liczba punktów oceny merytorycznej – 73,5 pkt. Wysokość przyznanej dotacji – 5 000 zł, tj. 75% wnioskowanej kwoty dotacji. 

 

Fundacja Akademia Radosnej Twórczości. Oferta zawiera opis zadania publicznego: wzbogacenie form upowszechniania kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców Gminy Olecko pt. “II Przegląd Zespołów Amatorskich LegaFest”. Przyznana liczba punktów oceny merytorycznej – 64,75 pkt. Wysokość przyznanej dotacji – 10 000 zł, tj. 98% wnioskowanej kwoty dotacji. 

Komentarze
Więcej w Fundacja Akademia Radosnej Twórczości, kultura, Olecko, Otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacj, Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnyc
Krótkie historie. Fotograficzna pamięć

Fotograficzna pamięć   Poszukiwacze będący na tropach przeszłości i nieodległych korzeni mają do dyspozycji dwa ciekawe albumy wydane przez Gminę...

Zamknij