Marszałek województwa wręczy nagrody dla “Przedsiębiorstw Fair Play”. Wśród nagrodzonych TRAIDENIS – POL z Olecka

Urząd Marszałkowski informuje:


Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin spotka się z laureatami XIX edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Zapraszamy w piątek 24 lutego na godz.13.00 do sali 325 Urzędu Marszałkowskiego. 

25 listopada 2016 roku w Warszawie podczas uroczystej gali ogłoszono wyniki XIX edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”, który realizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 

Program „PFP” wpisuje się w działania Unii Europejskiej, dla której promocja kultury przedsiębiorczości jest jednym z najważniejszych zadań. Promocja zasad etyki i kultury w biznesie jest główną ideą programu, przy czym zasady etyki rozumiane są jako codzienne stosowanie norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorstw z ich klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną oraz władzą państwową i samorządową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi. Celem jest także promowanie w kraju i za granicą tych przedsiębiorstw.

Przez 19 lat wręczono około 10 tys. certyfikatów ponad 2,5 tys. firm różnej wielkości i reprezentujących różne branże.

Przedsiębiorstwa, aby uzyskać certyfikat, muszą poddać się wnikliwej weryfikacji w dwóch etapach. W I etapie firmy oceniane są na podstawie dostarczanych ankiet przez Regionalne Komisje PFP (w każdym województwie). W II etapie każdy uczestnik programu jest wizytowany przez audytora sprawdzającego wymienione w ankietach działania firmy. 

W 2016 roku do programu przystąpiło ponad 350 firm z całego kraju z czego 336 spełniło kryteria programu i zostało laureatami XIX edycji. W tym gronie znalazło się osiem przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego, a mianowicie: 

– ABRAM Marcin Abramowski, Kieźliny,

– Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane, Iława,

– Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe “TECHTRANS” Andrzej Szmit & Ireneusz Ziemiński, Elbląg,

TRAIDENIS-POL, Olecko,

– „VILL-MED“ CENTRUM MEDYCZNE Leśniczak & Syn, Giżycko,

– Wagon Service Ostróda, Ostróda,

– Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie,

– Zakład Usług Transportowych i Komunalnych Dariusz Jastrzębski, Mariola Jastrzębska, Różnowo.

Kapituła wyróżniła wieloletnich laureatów: Zakład Usług Transportowych i Komunalnych srebrnym laurem, a TECHTRANS i Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane złotym laurem.

Wszyscy laureaci uzyskują prawo posługiwania się znakiem „Przedsiębiorstwo Fair Play”, są promowani w „ZŁOTEJ KSIĘDZE PFP” w języku polskim i angielskim oraz w mediach, zapraszani na konferencje i spotkania związane z tematyką biznesową. Znak PFP niewątpliwie wzmacnia markę i pozycję laureata na rynku.

Komentarze
Więcej w Olecko, Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości Przedsiębiorstwo Fair Play, Traidenis-Pol
Oleccy dzielnicowi blisko społeczeństwa

Komunikat oleckiej policji:   „Dzielnicowy bliżej nas” to nowy program, który w czerwcu 2016 r. został zaprezentowany w MSWiA. Zakłada...

Zamknij