Mieszkańcy Olecka o kulturze i dla kultury. Spotkanie poświęcone tematom związanym z kulturą

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku oraz Urząd Miejski w Olecku zapraszają wszystkich mieszkańców Olecka w piątek 8 września 2017 r. na “Spotkanie Kultura”

Spotkanie: Mieszkańcy Olecka o kulturze i dla kultury

Miejsce: Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa

Termin: 8 września 2017r., godzina 17.00

Uczestnicy: Lokalni twórcy, pasjonaci, organizacje, osoby zainteresowane rozwojem kultury w Olecku, mieszkańcy

Cel spotkania:  Zwiększenie zaangażowania mieszkańców gminy Olecko w działania na rzecz rozwoju kultury. Aktywny udział społeczeństwa i współtworzenie oferty kulturalnej na bazie zmodernizowanej infrastruktury.

Ramowy program:

  1. Przedstawienie planów inwestycyjnych Gminy Olecko dotyczących infrastruktury kultury oraz wymagań konkursowych przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
  2. Prezentacja obiektów i rozwiązań techniczno-organizacyjnych zawartych w dokumentacji technicznej.
  3. Omówienie możliwości wykorzystania obiektów po modernizacji.
  4. Dyskusja na temat możliwości i pomysłów na rozszerzenie oferty kulturalnej, w tym:

oferty muzycznej, teatralnej, filmowej wystawienniczej.

  1. Omówienie możliwości wzbogacenia dotychczasowej oferty kulturalnej np.:

– zmiana sposobu udostepnienia/prezentacji zasobów instytucji kultury w oparciu o innowacyjne rozwiązania dotychczas nie stosowane w jednostce,

– wprowadzenie elementów budowania świadomości i tożsamości,

– wprowadzenie elementów edukacji dotyczącej kultury (np. warsztaty kreatywne).

  1. Część warsztatowa polegająca na wypracowaniu propozycji nowych produktów turystycznych bądź dopracowaniu istniejących (takich jak Przystanek Olecko), w celu włączenia ich lub utrzymania w wachlarzu produktów województwa.

 

Organizatorzy: Urząd Miejski w Olecku, Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku

Komentarze
Więcej w Debata, kultura, Olecko, ROK, spotkanie
MOSiR Olecko zaprasza na pokaz Sumo

MOSiR Olecko zaprasza na pokaz SUMO w wykonaniu zawodników i trenerów UKS Niedźwiadek. Odbędzie się on w sobotę 19 sierpnia...

Zamknij