Nowe inwestycje w Uzdrowisku Gołdap

We wtorek, 28 lutego 2017 r. władze Gołdapi podpisały z marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem umowę na realizację inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Projekt przewiduje rozbudowę parków kinezyterapeutycznego i zdrojowego, a także budowę ścieżki zdrowia łączącą oba te parki.

Komentarze
Więcej w Gołdap, Gustaw Marek Brzezin
“Kierunek Gołdap”. Program imprezy

Dokładnie tydzień, tyle będzie trwać sztandarowa impreza kulturalna w Gołdapi - "Kierunek Gołdap", która odbędzie w  dniach 30.01-04.02.2017 r.. W...

Zamknij