Nowe nazwy ulic Armii Ludowej, Bohaterów Białostocczyzny i Mereckiego

Ratusz informuje:

 

Zgodnie z opinią Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu nazwy trzech ulic w Olecku:  ul. Armii Ludowej, Bohaterów Białostocczyzny oraz Mereckiego  muszą zostać zmienione.

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,  wyznacza samorządom  czas do  1 września 2017 r. na zmiany wynikające z w/w ustawy.

Wydział merytoryczny Urzędu Miejskiego w Olecku sprawdził  w wykazach nazw dróg, ulic, mostów i placów czy  nie  upamiętniają lub propagują  osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny. Nazwy budzące wątpliwości zostały  wysłane do IPN-u celem zaopiniowania. Zgodnie z otrzymaną opinią czeka nas procedura zmiany nazwy trzech ulic.

Co ważne wszelkie działania związane  ze zmianą nazwy ulicy na podstawie w/w ustawy są wolne od opłat. Nowa ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od mieszkańców zmian dokumentów, nawet jeśli nazwy ulic ulegną zmianie. Zgodnie z prawem, dokumentów będzie można używać tak długo, aż stracą ważność.  Zmiana nazwy na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Nie obędzie się jednak bez zmian szyldów, wizytówek, papieru firmowego, ogłoszeń czy reklam.

Mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości położonych na terenie proponowanej zmiany, jako bezpośrednio zainteresowani, mogą zgłaszać swoje propozycje nowej nazwy ulicy, które po dokonaniu oceny pod względem zgodności z normami zawartymi w wymienionej wyżej ustawie, będą wzięte pod uwagę przy nadawaniu nowej nazwy. Ulice w tej części miasta noszą nazwy upamiętniające polskich pisarzy i poetów, dlatego też zgłaszane propozycje również powinny odpowiadać tym kryteriom.

Propozycje nowej nazwy ulicy należy zgłaszać do dnia 20 marca 2017 r. na adres Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, e-mail: um@um.olecko.pl lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu.

Informacje w sprawie zmiany nazwy ulicy można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, pok. 11,  tel. 87 520 26 54.

Komentarze
Więcej w IPN, nazwy ulic, Olecko
“Sztuka kochania”, Grey, animacje i błogosławiona Karolina. Kino “Mazur” zaprasza na marcowe seanse

  W marcu w kinie "Mazur" z jednej strony będzie można zobaczyć biografię najbardziej znanej seksuolożki czasów PRL-u Michaliny Wisłockiej,...

Zamknij