Bezkrólewie? NSA rozpatrzył skargę kasacyjną Wacława Olszewskiego

 

 

 

Bezkrólewie

W dniu dzisiejszym (28 marca 2017 r.) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną złożoną przez Wacława Olszewskiego na postanowienie wojewody warmińsko – mazurskiego. Tym samym automatycznie wygasł mandat Burmistrza Olecka Wacława Olszewskiego.

Nazwisko osoby pełniącej funkcję organu, wyznaczoną przez Premier RP Beatę Szydło poznamy prawdopodobnie jutro. Wkrótce także zostanie wyznaczona data przedterminowych wyborów.

Komentarze
Więcej w NSA, Olecko
Ratusz zaprasza na konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Urząd Miasta zaprasza:   Zapraszamy mieszkańców  na spotkanie z ekspertami  w dziedzinie planowania przestrzennego, które odbędzie się  31 marca...

Zamknij