Odbudujmy bramę. Wspólnie. Wniosek radnego Juchniewicza

Radny Maciej Juchniewicz wnioskuje, a my do wniosku się przychylamy:

 

Wnioskuję o podjęcie współpracy z Powiatem i szkołą w celu jak najszybszego remontu zniszczonego fragmentu historycznego muru na Placu Zamkowym. Sprawca jak dotąd nie został ustalony, mija już prawie 4 miesiące od zdarzenia, czas najwyższy podjąć skuteczne działania. Być może Powiat i szkoła potrzebuje wsparcia organizacyjnego, czy też finansowego ze strony Miasta. Prosiłbym o informację na ten temat. Jako radny miejski będę popierał wszelkie działania zmierzające do odtworzenia i skutecznego zabezpieczenia tego miejsca.


Samorząd miejski powinien dołożyć wszelkich starań, aby chronić dziedzictwo historyczne miasta, dlatego wnioskuję również o wzięcie pod rozwagę poniższych propozycji działań:


1. Całkowity lub czasowy zakaz ruchu samochodowego przez bramę. 
2. Dodatkowy monitoring miejsca (jedyna kamera została uszkodzona przez sprawcę).
3. Ograniczenie ruchu samochodowego w przestrzeni pomiędzy zamkiem a szkołą i halą sportową do niezbędnego ze względu na potrzeby mieszkańców,  prowadzoną działalność oświatową i gospodarczą minimum.

Licząc na podjęcie szybkich działań pozdrawiam.
Maciej Juchniewicz, Radny Rady Miejskiej w Olecku,
Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska (OKO)

Komentarze
Więcej w brama szkolna, Maciej Juchniewicz, Olecko, Urząd Miasta
Brama

Kllka miesięcy temu nieznani sprawcy (lub nieznany sprawca) zniszczyli bramę znajdującą się przy Zespole Szkół Technicznych przy ulicy Zamkowej. Brama...

Zamknij