Olecki supermarket Tesco do likwidacji

To już pewne. Zarząd Tesco Polska ze względu na “słabe wyniki ekonomiczne” podjął decyzję o zamknięciu swoich dwóch placówek w Piotrkowie Trybunalskim i w Olecku i w dniu 3 marca 2017  poinformował o tym NSZZ Solidarność. Jak czytamy w oświadczeniu Komisji Krajowej “Solidarności”

Zwolnienia z pracy obejmą następujące grupy zawodowe:

a. Stanowiska podstawowe.
b. Stanowiska sprawujące nadzór nad pracownikami.

Pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi proponowane zostanie, w miarę możliwości, podjęcie pracy na innym stanowisku/ w innych jednostkach firmy.

8 marca 2017 r. w Krakowie dojdzie do spotkania pomiędzy Pracodawcą a NSZZ “Solidarność” w ramach konsultacji ws. zwolnień grupowych.

Ponadto Zarząd Tesco Polska podjął decyzję o likwidacji Działów Sprzedaży Internetowej w sześciu innych miastach.

Komentarze
Więcej w Handel, Olecko
Gminno-Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetów Pogranicza Warmii, Mazur i Podlasia im. Wacława Klejmonta. Relacja

Poezja na Pograniczu Warmii, Mazur i Suwalszczyzny W oleckiej dwójce odbył się już po raz czterrnasty Gminno-Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetów...

Zamknij