Olecki talent show czyli “Gratka dla nastolatka” – XX edycja. Już niedługo eliminacje

Regionalny Ośrodek Kultury “Mazury Garbate” zaprasza do udziały w konkursie piosenki “Gratka dla nastolatka” – XX edycja

 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i średnich powiatu oleckiego, a odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: (I kategoria: klasy I-IV , II kategoria: klasy V-VI oraz I-II gimnazjum, III kategoria: klasa III gimnazjum i szkoły średnie)

2. Zakres konkursu –  repertuar dostosowany do wieku wykonawcy, wyłącznie w języku polskim.

3. Wstępne przesłuchania do konkursu odbędą się w dniu 15.03.2016 r. o godz. 1500 w sali widowiskowej ROK “MG”.

4. Zgłoszenia: do dnia 11 marca 2016 r. – Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku “Mazury Garbate”, Plac Wolności 22, pokój nr 14, tel. (87) 520 20 59. 

     Uwaga! Biorący udział w  konkursie winien posiadać półplaybeck śpiewanego utworu lub akompaniament.

5. Spośród wszystkich zgłoszonych w drodze eliminacji do koncertu finałowego dopuszczonych zostanie 15 uczestników. Eliminacje odbędą się w dniu 12 kwietnia 2016 r. o godz. 1700. W przypadku dużej liczby uczestników z przesłuchań, dodatkowo eliminacje zostaną przeprowadzone również w dniu 8 kwietnia.

6. Osoby, które zajęły miejsca 1, 2, 3 w poprzedniej edycji  “Gratki dla nastolatka” dopuszczone zostaną do eliminacji bez przesłuchań (obowiązuje zgłoszenie uczestnictwa).

7. Podczas eliminacji i finału uczestnik prezentuje jeden utwór.

8. Uczestnik Gratki może brać udział wyłącznie w jednej prezentacji (niedopuszczalne jest występowanie w innych grupach: np. tercetach, kwartetach, chórkach itp.)

9. Finał konkursu “Gratka dla nastolatka” odbędzie się 1 maja 2016 r. o godz. 1200.

10. Przyjazd uczestników na eliminacje i koncert finałowy – we własnym zakresie lub na koszt jednostki delegującej.

11. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach  zostaną uhonorowani nagrodami.

12. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.

13. Finalistom “Gratki dla nastolatka” organizator zapewnia warsztaty wokalne, które prowadzone będą w ROK “MG”.

 

 

Komentarze
Więcej w Gratka dla Nastolatka, muzyka, Olecko, piosenki
“Edkar” Grand Prix oraz Warmia i Mazury pływają. Wyniki

Komunikaty MOSiR Olecko:   Cykl Warmia i Mazury pływają - Olecko i okolice pływają Zawody V - 13.02.2016 Pływalnia LEGA...

Zamknij