Oświadczenie Wacława Olszewskiego

Szanowni Państwo,

zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego tracę mandat burmistrza za naruszenie zakazu łączenia tej funkcji z prowadzeniem działalności gospodarczej bądź zarządzaniem taką działalnością. Mówiąc wprost zostałem ukarany za łączenie funkcji burmistrza i prezesa Zarządu Koła Łowieckiego „Sarna” w Olecku, które prowadziło działalność gospodarczą.

Kandydując na stanowisko burmistrza byłem przekonany, że działam zgodnie z obowiązującym  prawem. Dysponowałem zaświadczeniami z Okręgowej Rady Łowieckiej, która potwierdzała, że według prawa łowieckiego żadne koło na terenie okręgu suwalskiego nie prowadzi działalności gospodarczej. Centralne Biuro Antykorupcyjne pierwszy raz  badało tę sprawę  w marcu 2014 roku. Złożyłem wyjaśnienia i sprawa została zakończona  na tym etapie. Gdyby CBA wówczas stwierdziło, że dochodzi do naruszenia prawa, to przed wyborami samorządowymi zrezygnowałbym z funkcji prezesa.  Działanie CBA utwierdziło mnie na stanowisku, że działam zgodnie z prawem. Okazało się, że zostałem wprowadzony w błąd.

Szanowni Państwo,

przede mną  i przed Oleckiem czas zmian.  Do czasu wyboru burmistrza gminą zarządzać będzie osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Serdecznie dziękuję  za głosy poparcia podczas wyborów samorządowych, okazywaną sympatię  a także za konstruktywną krytykę, dzięki której mogłem lepiej pracować na rzecz Naszej Małej Ojczyzny.

Jestem dumny z tego, że przez  ostatnich 18 lat byłem Burmistrzem Olecka. Serdecznie dziękuję za okazywany mi przez te lata mandat zaufania.

 

                                                                       Z wyrazami szacunku

                                                                       Burmistrz Olecka

                                                                       Wacław Olszewski

Komentarze
Więcej w Olecko, przedterminowe wybory
Z czego tu się cieszyć… choć wiosna pełną gębą

Miasto przetrwało. Nie zapadło się pod ziemię, nie zniknęło z powierzchni ziemi. Mało tego, wiosenne słońce jak gdyby nigdy nic...

Zamknij