Pensja nowego Starosty Oleckiego i 3-miesięczna odprawa dla ustępującego

Znamy już projekt uchwały dotyczący wynagrodzenia burmistrza Olecka. Ale w czasie najbliższej sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 23 grudnia 2014 r. zostanie także poddana pod głosowanie uchwała dotycząca wysokości uposażenia nowo wybranego starosty Mariana Świerszcza. Jeśli radni się zgodzą to jego zarobki będą na tym samym poziomie co poprzedniego starosty. I tak projekt przewiduje, że wynagrodzenie miesięczne będzie wynosić w sumie 10 440 zł. miesięcznie brutto z czego:

 

wynagrodzenie zasadnicze – 5 400 zł brutto

dodatek funkcyjny – 1 800 zł brutto

dodatek specjalny (30% wyposażenia funkcyjnego i zasadniczego) – 2 160 zł brutto

dodatek za wieloletnią pracę (20%) – 1080 zł brutto

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustępujący starosta Andrzej Stanisław Kisiel otrzyma także trzymiesięczną odprawę w wysokości 31 320 zł. brutto oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop w wysokości 7 518 zł brutto (15 dni niewykorzystanego urlopu). Tytułem wyjaśnienia należy zaznaczyć, że przepisy są tak  skonstruowane, iż niezależnie od dalszych losów każdego ustępującego burmistrza, wójta, starosty, a także niezależnie od tego czy ustąpił on sam, czy wyniku przegranych wyborów przysługuje mu owa trzymiesięczna odprawa plus ekwiwalent za niewykorzystany urlop. 

Komentarze
Więcej w Andrzej Kisiel, Marian Świerszcz, Olecko
Strażacy radzą jak uniknąć pożaru w święta

Komunikat KP PSP w Olecku:   Okres przedświąteczny i samych świąt w statystykach Państwowej Straży Pożarnej to wzrost ilości pożarów w...

Zamknij