Pilotażowy projekt handlu okazjonalnego w centrum miasta

O projekcie pisaliśmy już jakiś czas temu, ale skoro Ratusz w końcu się obudził i postanowił poinformować o tym mieszkańców, to do sprawy wracamy. Komunikat Ratusza:

 

W związku z wielokrotnie zgłaszanymi przez radnych wnioskami o uruchomienie w centrum miasta handlu okazjonalnego, od 30 czerwca br. uruchomiony został pilotażowy projekt.

Na Placu Wolności w Olecku, w wyznaczonych miejscach chodnika, tj.:

– przy  Placu Wolności 23/24,

– przy Placu Wolności 25/26/27

ustawione zostały drewniane stoiska handlowe, które chętni będą mogli wykorzystywać w handlu okazjonalnym.

Co rozbić, by zająć stoisko?

– Chętni powinni zgłosić się do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Olecku,

– złożyć pisemny wniosek (w załączeniu),

-otrzymać decyzję, na mocy której legalnie będą mogli zając część chodnika na prawach wyłączności (np. na handel okazjonalny),

– wnieść opłatę za zajęcie części chodnika.

Co można sprzedawać na stoiskach?

Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/340/10 z 24.02.2010r. poza targowiskiem dopuszczona jest sprzedaż okazjonalna, w szczególności:

– owocami leśnymi i grzybami,

– produktami nie pochodzącymi z produkcji przemysłowej, tzw. rękodzieło,

– zniczami i kwiatami.

Ile to kosztuje?

Odpłatność wynosi  2 zł/m2 za dzień, zgodnie z uchwałą  nr ORN.0007.77.2016 z dnia 28.10.2016r., która reguluje tę kwestię.

Komentarze
Więcej w handel. Urząd Miasta i Gminy Olecko, Olecko
Niech sczezną artyści

"Non omnis moriar" napisał Horacy w Pieśni III, a przez kolejne wieki jego słowa znajdowały potwierdzenie w rzeczywistości. Sztuka, literatura,...

Zamknij