Program współpracy na 2017 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi. Ruszają konsultacje

Komunikat Urzędu Miasta:

 

Od 6 do 20 października br. trwać będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W powyższym okresie czekamy na uwagi i opinie  do  projektu uchwały.

Przyjęto następujące formy konsultacji:

a) umieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej  www.olecko.pl w zakładce konsultacje społeczne;

b) umieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej;

c) zbieranie  pisemnych opinii lub uwag od zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy poprzez formularz konsultacyjny ;

d) dyżury pracownika odpowiedzialnego za  współpracę z organizacjami pozarządowymi – możliwość indywidualnego zgłaszania uwag, opinii, wniosków, rekomendacji w terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Olecku, przy Placu Wolności 3, pok. nr 8  od poniedziałku do piątku  w godzinach: 7.30.-15.30 z wyłączeniem wyjazdów służbowych i zdarzeń losowych.

e) spotkanie konsultacyjne w okresie trwania konsultacji, tj.: 11 października 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3,   w godzinach 13.00-15.00;

Opinie i uwagi, o których mowa w punkcie c należy  wnieść na załączonym formularzu konsultacyjnym.

Komentarze
Więcej w konsultacje, Olecko, Organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, Roczny program współpracy na 2017 r. Gminy Ol
“Bajkolandia” nowa propozycja zajęć dla najmłodszych w oleckiej bibliotece

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku rozpoczyna nowy, bajkowy cykl spotkań i zaprasza wszystkie dzieci duże i małe do...

Zamknij