Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście I” wyłożony do wglądu

Ratusz informuje, a my zachęcamy:

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście I” wyłożony do wglądu

Od dziś, tj. od 17 lipca 2017 r. do 14 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olecku przy Placu Wolności 3, w pok. Nr 1 , w godzinach od 7.30 do 15.30 r., wyłożony jest do publicznego wglądu projekt  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście I” w Olecku dla obszaru przy ul. Stromej i Placu Wolności wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w 10 sierpnia 2017 r. w godz. 14.00 – 16.00 w  sali konferencyjnej ( pok. nr 32) Urzędu  Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3.

Do 25 sierpnia br. każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Olecka, na adres:

19-400 Olecko, Pl. Wolności 3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  

Dokumenty do wglądu dostępne są pod poniższym adresem:

http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=112730

Komentarze
Więcej w konsultacje, Olecko
“Mojżesz” w Hali Lega. We wrześniu

W piątek 29 września 2017 r.w Hali Lega soliści i artyści Opery i Filharmonii Bydgoskiej oraz orkiestra Moderato pod dyrekcją...

Zamknij