Przypadki ASF u dzików w Polsce. Główny Inspektor Sanitarny apeluje o ostrożność

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego:

 

W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.


Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że choroba ta nie zagraża życiu ludzi oraz nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski.


W zakresie postępowania człowieka w przypadku zetknięcia się z padłymi zwierzętami w celu uniknięcia przeniesienia zakażenia na inne zwierzęta, należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożności i higieny, w tym szczególnie:

  • · nie dotykać padłych zwierząt,
  • · nie pozwolić naszym domowym zwierzętom na kontakt z padliną,
  • · powiadomić najbliższego lekarza weterynarii o znalezieniu padłego zwierzęcia,· osoby postronne (zwłaszcza po kontakcie z padłym zwierzęciem) nie powinny odwiedzać farm hodowlanych – należy stosować się ściśle do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.
  • · w przypadku kontaktu z padłym zwierzęciem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
Komentarze