Reforma oświaty w Olecku – radni poznali projekt Ratusza

Ratusz informuje:

 

20 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku, której celem było  zapoznanie z   proponowanymi przez burmistrza  zmianami w organizacji i funkcjonowaniu szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Olecko. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy placówek oświatowych.

Ustawa Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe dyktują szereg zmian, z których najistotniejszą  w stosunku do stanu obecnego jest modyfikacja w organizacji i funkcjonowaniu szkół. Sześcioletnia szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum zostaną przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową.

Rozpoczęcie zmian nastąpi od roku szkolnego 2017/2018. Nie będziemy prowadzić rekrutacji do gimnazjum. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum i od 1 września 2019 r. ten typ szkół  przestanie  funkcjonować.

 

 

Jakie zmiany  proponujemy od 1 września 2017 r.?

 Ośmiotetnią szkołą podstawową stanie się:

a) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku ;

b) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku;

c) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach.

Zespół szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową czyli:

 Ośmioletnią szkołą podstawową stanie się:

 a) Zespół Szkół w Olecku ® Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im.ks Jana Twardowskiego w Olecku;

b) Zespół Szkół w Judzikach ® Szkoła Podstawowa w Judzikach;

c) Zespół Szkół w Babkach Oleckich ® Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich.

 

Co z gimnazjami ?

Proponujemy przekształcić Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w Szkołę Podstawową nr 2 w Olecku. Przekształcenie to wymaga utworzenia nowego obwodu szkolnego dla szkoły podstawowej. Proponuje się więc dokonanie zmian dwóch obwodów szkolnych: Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 i utworzenie z nich trzeciego obwodu.

Zmiany dotyczyć będą również Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie. Proponujemy włączyć je  do ośmioklasowej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach. W związku z tym działaniem nie jest  wymagana  zmiana obwodów szkolnych, ponieważ obejmują te same miejscowości;

Na spotkaniu przestawiono również propozycje nowych  obwodów szkolnych dla  poszczególnych szkół podstawowych.

 

Czy będą zwolnienia nauczycieli ?

Z analiz wydziału merytorycznego wynika, że w ciągu  najbliższych dwóch lat wszyscy nauczyciele, którzy przyjmą proponowane zmiany w zatrudnieniu, będą pracować. Warto jednak podkreślić, że  nie będzie to łatwe zadanie i w wielu przypadkach nauczyciele będą realizować etat w dwóch lub więcej szkołach.

Zakłada się, że po dwóch latach, kiedy w gminnych placówkach liczba oddziałów zmniejszy się o 10-12 (odejdzie ostatnia klasa gimnazjalna), część nauczycieli znajdzie zatrudnienie w szkołach ponadpodstawowych.

Co dalej z reformą systemu oświaty?

Prezydent RP podpisał stosowną ustawę więc machina zmian ruszyła. Przed Radą Miejską w Olecku, dyrektorami placówek oświatowych i wydziałem merytorycznym Urzędu Miejskiego w Olecku okres intensywnej pracy i podejmowania kluczowych decyzji w sprawie przyszłego funkcjonowania oświaty w gminie. To będzie trudny  organizacyjnie i prawnie czas zmian. Dzisiejsze spotkanie otwiera dyskusję na temat kształtu oleckiej oświaty na najbliższe lata.

Komentarze
Więcej w Edukacja, Olecko, radni, reforma edukacji 2017
19 -latek wjechał BMW na chodnik i potrącił (niegroźnie) pieszego

Komunikat KPP w Olecku:   Nie dostosował prędkości do warunków na drodze, wjechał na chodnik i potrącił pieszego. Funkcjonariusze zatrzymali...

Zamknij