Rzetelny jak wicestarosta K. Iwanowski – rzecz o biurokracji i maturach

Czasami proste i wydawałoby się oczywiste pytanie może, jak się okazuje, wywołać zaskakującą reakcję decydentów, przyzwyczajonych najwyraźniej do tego, że są panami i władcami wszystkiego. W piątek zwróciliśmy się do Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku o wyniki tegorocznych matur. Otrzymaliśmy dane z dwóch szkół, z trzeciej otrzymaliśmy bezpośrednio od dyrekcji. Dzisiaj postanowiliśmy doprecyzować niektóre z podanych cyfr i okazało się, że decyzją wicestarosty Kazimierza Iwanowskiego wszelkie informacje możemy otrzymać… po uprzednim przesłaniu oficjalnego pisma. Urzędnicy na odpowiedź na takie pismo mają 7 dni. Wszystko to po to, żeby rzekomo uniknąć błędów i wypaczeń. Jednym słowem dla naszego dobra.

Najwyraźniej wicestarosta Iwanowski uznał, że np wyniki matur są tak ważne, że uzyskanie danych wymaga specjalnych procedur. Rozumiemy. Wszak praca urzędników opłacana jest z pieniędzy podatników. Pensja pana wicestarosty takoż, a i urząd i pan starosta przede wszystkim służyć mają społeczeństwu. Służyć jak najrzetelniej. I dlatego wszystko musi być na piśmie. I za zgodą zapewne pana wicestarosty. Bo pan wicestarosta za edukację odpowiada i jak widać odpowiadać chce rzetelnie i dogłębnie. Dlatego pozwoliliśmy sobie zestawić wyniki oleckich matur z wynikami ogólnopolskimi i wojewódzkimi. Co by panu staroście pracę ułatwić. I nie trzeba nas o to pismem żadnym ponaglać, prosić i monitować. I czekać dni 7.

Najpierw średnia krajowa. Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 78,5% zdających zaliczyło egzamin maturalny. 14,8% ma prawo do poprawki. 6,7% nie zdało matury. Przy czym jeśli chodzi o podział na szkoły to 84,4% licealistów zdało maturę, Prawo do poprawki ma 10,7 % licealistów. 4,9% maturę oblało. Uczniowie techników uzyskali znacznie gorsze średnie. I tak 67,9% absolwentów techników zdało egzamin maturalny. Prawo do poprawki ma 22,4% zdających. Oblało maturę 9,7% maturzystów z techników.

Niestety najgorsze wyniki w skali kraju uzyskali uczniowie województwa warmińsko – mazurskiego i… zachodniopomorskiego. Średnio tylko 74% absolwentów (i LO i techników) zdało maturę. Co ciekawe w obu tych województwach ok 18% uczniów ma prawo do poprawki. Jak łatwo wyliczyć maturę definitywnie oblało 8% zdających. Jeśli chodzi o bardziej szczegółowe wyniki to maturę w liceach w województwie warmińsko – mazurskim zdało 80,9% absolwentów, prawo do poprawki ma 13,2%, definitywnie oblało maturę 5,9% licealistów. Tylko 61,7% absolwentów techników zaliczyło maturę w naszym województwie. 27,1% ma prawo do poprawki, a 11,2% nie zdało matury.

Zestawmy teraz ogólnopolskie i wojewódzkie wyniki z tymi, które uzyskali uczniowie poszczególnych oleckich szkół.

I tak I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego do egzaminu podeszło 88 uczniów z czego pomyślnie egzamin zaliczyło 79 to jest 89%. Do poprawki musi szykować się 9 abiturientów czyli 11%. To wynik lepszy (jeśli chodzi o procent osób, które zdały maturę) nie tylko od średniej wojewódzkiej, ale i krajowej.

W II LO działającym w ramach Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Olecku już nie było tak dobrze. Do matury podeszło bowiem 20 osób z czego tylko 10 czyli 50% pomyślnie zaliczyło egzamin. 8  osób (40%) musi szykować się do poprawki, a 2 osoby (10%) oblały więcej niż jeden przedmiot i nie zdały matury.

W Technikum nr. 1 działającym w ramach Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Olecku do matury podeszło 48 uczniów. Zdało 48% (23 uczniów), poprawkę ma 33,33% (16 uczniów), a maturę oblało blisko 19% (9 uczniów).

W Techniku nr. 2 działającym w ramach Zespołu Szkół Technicznych do egzaminu zgłosiło się 26 uczniów. Zdało 14 czyli 53,84%. Tylko 3 osoby (11,53%) mają prawo do poprawki. Definitywnie maturę oblało 9 uczniów (34,61%).

Dla pełnego obrazu warto przypomnieć, że prawo do poprawki mają osoby, które nie zaliczyły jednego z trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym – j. polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Osoby, które nie zdały matury więcej niż jednego przedmiotu mogą podejść do egzaminu za rok. Najwięcej kłopotów uczniom sprawiła matematyka.

Biorąc pod uwagę zbiorowe wyniki z 3 szkół (I LO, ZSLiZ, ZST) tak oto przedstawiają się wyniki matur w Olecku (bez uwzględnienia danych ze Społecznego LO):

182 uczniów podeszło do egzaminu maturalnego

126 zdało maturę co stanowi 69,23 % (przy 78,5% w Polsce i 74% w województwie)

36 uczniów do poprawki co stanowi 19,78% (przy 14,8% w skali kraju i 18,2% w województwie)

20 uczniów nie zdało matury co stanowi 10,98% (przy 6,7% w skali kraju i 7,8% w województwie)

Powyższe dane polecamy szczególnej uwadze pana wicestarosty, bo wolellibyśmy by zamiast wymyślać papierkowe bariery i tworzyć biurokratyczny absurd pochylił się uważniej nad olecką edukacją.

Komentarze
Więcej w biurokracja, Centralna Komisja Egzaminaycjna, Edukacja, Kazimierz Iwanowski, Matury 2017, Olecko
“Powrót Króli” w Hali Lega. Oleccy DJ-e jak za dawnych lat bywało

13 DJ-ów i zabawa do białego rana. Tak ma wyglądać druga edycja imprezy pod nazwą "Powrót Króli - Best of...

Zamknij