Seminarium “Jak oszczędzać wodę” w Hali Lega

Informacja nadesłana:

 

W dniu 30 września 2014 r. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej na zlecenie Urzędu Miejskiego w Olecku zorganizowała seminarium pn. “Jak oszczędzać wodę”, które było podsumowaniem projektu  w ramach projektu nr LT-PL-RU/106 “Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Litwa-Polska-Rosja.

Seminarium zorganizowane zostało w Hali Widowiskowo-Sportowej z pływalnią “LEGA”. Wzięli w nim udział realizatorzy i zaproszeni goście ze strony polskiej, litewskiej i rosyjskiej. Podczas seminarium eksperci zaprezentowali działania wdrożone w ramach projektu w Olecku, w Gusiewie (Rosja) i Kozłowej Rudzie (Litwa). Ponadto przedstawiona została prezentacja “Strategii na rzecz ochrony zasobów wodnych obszaru przygranicznego Litwy, Polski i Rosji” oraz wygłoszony został wykład pt. “Fakty i mity –  Co możemy zrobić, aby poprawić zasoby wody?”.

Monika Chmielewska-Sujata
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej

Komentarze
Więcej w Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Olecko
Legarytmy zagrają dziś w Hary Motorcycle Pub w Białymstoku

Dziś 3.10. 2014 r. w Hary Motorcycle Pub - najbardziej oleckiej spośród białostockich knajp - zaprezentuje się zespół Lagarytmy. Warto dodać,...

Zamknij