Sesja Rady Miejskiej o zdrowiu, budownictwie socjalnym i fermach

W piątek, 28 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się kolejna Sesja Rady Miejskiej. Tym razem radni zajmą się m.in. przebudową drogi na Osiedlu Lesk, ochroną i promocją zdrowia, a nawet budownictwem socjalnym i społecznym. Radni zajmą się także, po raz kolejny planowanymi rozbudowami i budowami ferm hodowlanych.

Z pewnością szczególnym punktem sesji będzie wręczenie Markowi Nowickiemu Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

A na zakończenie jak zwykle będzie można w ramach “Głos wolny, wolność ubezpieczający” zgłosić swoje postulaty.

 

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

2. Wręczenie Panu Markowi Nowickiemu Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3. Informacja Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.

5. Analiza inwestycji pn. „Przebudowa drogi na Osiedlu Lesk w Olecku” – referat Komisji Rewizyjnej.

6. Ochrona i promocja zdrowia w Gminie Olecko – informacja Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka.

7. Budownictwo socjalne i społeczne w Gminie Olecko – informacja Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka.

8. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olecko oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,

b) zmiany uchwały Nr ORN.0007.14.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska w zakresu ochrony powietrza iochrony wód, ze środków budżetu gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kukowo – tereny obsługi produkcji rolnej 2”,

d) przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko.

12. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Komentarze
Przeczytaj poprzedni wpis:
Walka o fermy trwa. Inwestorzy się nie poddają, mieszkańcy się spotykają i podpisują wnioski

4 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 19.00 w budynku Zespołu Szkół na os. Siejnik w sali nr 7 odbędzie...

Zamknij