Świąteczne życzenia od Ks. Lecha Janowicza

Ksiądz prałat Lech Janowicz, proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Olecku przesłał dla nas i wszystkich naszych czytelników świąteczne życzenia, które z radością publikujemy poniżej:

 

Nie bójcie się! Zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.      ( Łk 2,10-12 )


Słowa anioła zwiastującego pasterzom wypełnienie proroctw  Starego Testamentu w osobie Dziecięcia Jezus złożonego w żłobie, stanowi istotną treść duchowych przeżyć Uroczystości Bożego Narodzenia. Jest to Święto celebrowane niezwykle uroczyście przez chrześcijan na całym świecie. Jezus przychodząc na świat, przyniósł ze sobą naukę. Uczył nas jak myśleć, postępować i modlić się w sposób miły Ojcu Niebieskiemu. 


Jezus przyszedł, aby wybawić nas od  grzechu. Przyszedł jako Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Tylko On ma moc zniszczyć grzech i śmierć. To jest wielka nadzieja dla wszystkich ludzi. Jest to też okazja, aby składać sobie życzenia: Wszystkim życzę, radości płynącej od Chrystusa, pokoju serca, doświadczenia miłości Boga, życzliwości i przyjaźni ludzi, opieki Niepokalanej.

z pamięcią w modlitwie ks. Lech Janowicz 

Komentarze
Więcej w Boże Narodzenie, ks. Lech Janowicz, Olecko
Boże Narodzenie Olecko 2011 w obiektywie cz.2

Zanim zasiądziemy do wigilijnych stołów proponujemy drugą część naszych wędrówek po mieście. Tym razem dominować będą zdjęcia przedstawiające Olecko nocą,...

Zamknij