Wszystkie wpisy z tagiem: Treuburg

Treuburg

Krótkie historie. Babcia Knitt

Babcia Knitt Babcia Knitt czyli Huberta Knitt znała się bardzo dobrze z Ruth Knobloch (z domu Alexy), która była jej sąsiadką. Jako sąsiadom mieszkało im się dobrze, wszyscy pomagali sobie wzajemnie, jak mogli i kiedy tylko…

Krótkie historie. Wie Gott In Frankreich

Wie Gott In Frankreich Dezynwoltura francuskich żołnierzy przebywających w Treuburgu podczas II wojny światowej i ślepe posłuszeństwo żołnierzy niemieckich to postawy, które często są opisywane w wielu wspomnieniach. Dwie różne…

Krótkie historie. Treuburg-Olecko 1968 rok

Treuburg-Olecko 1968 rok Zachowane relacje oraz archiwa francuskie pozwalają poznać bliżej nieodległą historię z innej perspektywy. Kiedy Maurice Laouënan - francuski jeniec wojenny w Treuburgu, powrócił do normalności, do…

Krótkie historie. Mecz w czerwcu 1944 roku

Mecz w czerwcu 1944 roku Przed wojną Maurice Laouënan był zatrudniony na stanowisku attaché w Ambasadzie Francji w Wiedniu. Gdy wybuchła wojna wrócił do rodzinnego Lorient w Bretanii, gdzie został wcielony do 62…

Krótkie historie. Heimatbrief

Heimatbrief Ukazał się nowy, rocznicowy (70-ty) numer "Treuburger Heimatbrief". Jest to publikacja dobrze znana olecczanom, regularnie przedstawiająca wspomnienia, jak i aktualne wydarzenia związane z byłymi mieszkańcami miasta…

Krótkie historie. Wątpliwy bohater i podróże

Wątpliwy bohater i podróże W zbiorach Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej można odnaleźć rękopis Horsta Wessela: "Von Land und Leuten. Meine Fahrten und Reisen". Jest to zbiór jego przemyśleń o ludziach, miejscach i podróżach ogólnie.…

Kamień niezgody

- Ostrożnie z tym pomnikiem - przekonuje Zdzisław Bereśniewicz - on jest jednak świadectwem buty niemieckiej. Kamień pojawił się w 1920 roku. Jako przejaw dumy i radości z głosowania. 11 lipca 1920 roku na terenach Warmii i Mazur…