W Ełku miasto będzie chronić zabytki

Podczas ostatniej sesji ełckiej Rady Miejskiej przyjęto uchwałę dotyczącą Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ełk na lata 2015- 2018. To znaczący krok jeśli chodzi o ochronę historycznego dziedzictwa miasta. Nowy plan zakłada m.in. rozbudowę Muzeum Historycznego, ale także kompleksowy i długofalowy plan remontu obiektów zabytkowych zarządzanych przez miasto. Ponadto przy planowaniu nowej zabudowy niezbędna będzie opinia, która oceni wpływ ewentualnych nowych obiektów na historyczny i kulturowy krajobraz miasta. Plan zakłada także systematyczne kontrole “stanu utrzymania i sposobu użytkowania obiektów zabytkowych” oraz. Powstaną też nowe turystyczne mapy, które ułatwią zarówno mieszkańcom jak i turystom spacer szlakiem najciekawszych historycznych miejsc Ełku.  


Jeśli tylko Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ełk nie pozostanie na papierze to można ełckim radnym przyklasnąć. Szczególnie cieszy fakt, że miasto większą wagę będzie przywiązywać do historycznego krajobrazu i tym samym nie pozwoli na dalszą dewastację zabytkowych budynków. Rozbudowa Muzeum Historycznego to także krok w bardzo dobrym kierunku. Szkoda, że oleccy radni na zakończenie swojego urzędowania nie sprawili nam podobnego prezentu. 


Foto: wikipedia

Komentarze
Więcej w Ełk, Historia, Muzeum Historyczne w Ełku, Program Opieki nad Zabytkami Miasta Ełk na la, Rada Miejska
Kabaret Łowcy. B tym razem zawita do Ełku

W marcu tego roku zaprezentowali się w Olecku. Teraz wracają w nasze strony - Kabaret Łowcy. B wystąpi w połowie...

Zamknij