W przyszłym roku zostanie przebudowane oleckie targowisko przy ul. Rzeźnickiej

Ratusz informuje:

Na ul. Rzeźnickiej powstanie miejsce targowe na miarę XXI wieku.

13 grudnia podpisana została umowa na dofinansowanie przebudowy targowiska przy  ul. Rzeźnickiej w Olecku. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 983 161 zł. Wartość całej inwestycji wynosi 2 306 568,50 zł.

— Nadszedł czas na podniesienie standardów w jakich odbywa się handel w Olecku. Liczę    na to, że po przebudowie okazjonalna sprzedaż, która  czasami odbywa się na ulicach, przeniesie się na targowisko – podkreślił burmistrz.

W ramach planowanej inwestycji plac targowy będzie odwodniony i utwardzony. 21 słupów  oświetleniowych z lampami LED oświetli cały teren. Na targowisku wybudowane zostaną  dwie zadaszone wiaty z 22 stołami handlowymi. Obecny budynek  administracyjny zostanie przebudowany. Docelowo mieścić się w nim będą m.in. pomieszczenia dla lekarza weterynarii. Teren zostanie ogrodzony i będzie nadzorowany poprzez  monitoring wizyjny.

Uporządkowanie terenu targowiska przy ul. Rzeźnickiej jest jednym z elementów zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega. Warto przypomnieć, że w ramach tego przedsięwzięcia dysponujemy już  projektem technicznym na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od kamiennego mostu aż do Alei Zwycięstwa. Ponadto w okolicy targowiska  (po drugiej  stronie rzeki) powstał  projekt przekształcenia tego terenu na miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe ze zbiornikiem wodnym dla wędkarzy, który będzie  mógł pełnić funkcję zbiornika retencyjnego.

Foto: archiwum Urzędu Miejskiego w Olecku

 

Komentarze