W sierpniu ruszają kolejne konkursy z nowego regionalnego programu. Dużo pięniędzy można pozyskać

Urząd Marszałkowski informuje i zachęca:

 

Pod koniec sierpnia samorząd województwa ogłosi kolejne duże konkursy z nowego regionalnego programu. Beneficjenci mogą już się przygotowywać do składania dokumentów. 

 

Na cyfrową dostępność informacji sektora publicznego i wysoką jakość e-usług publicznych samorząd przeznaczył w konkursie ponad 13 mln zł. Środki te mogą przeznaczone między innymi na rozwój usług i aplikacji w zakresie e-administracji, w tym elektronicznych zamówień publicznych, bezpieczeństwa cybernetycznego, ochrony prywatności. Konkurs jest przeznaczony dla samorządów terytorialnych i ich jednostek, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i rynku pracy, jednostek naukowych i uczelni.  

 

Samorządy i organizacje pozarządowe, ale także przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą się starać o dofinansowanie na wzrost efektywności energetycznej i wysokosprawne wytwarzanie energii. Pula środków w tym konkursie to ponad 132 mln zł. 

 

Ruszy także konkurs na rewitalizację miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku, gdzie do podziału jest ponad 11 mln zł. Te środki mogą być przeznaczone na drogi, ścieżki piesze i rowerowe, infrastrukturę mieszkalną i społeczną, ochronę, rozwój i promowanie walorów turystycznych. W konkursie mogą wystartować samorządy terytorialne i ich jednostki, organizacje pozarządowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także kościoły i związki wyznaniowe.

 

Termin składania wniosków w tych konkursach – od 30 sierpnia do 28 września. Regulaminy i szczegóły konkursów będą wkrótce dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

 

Przypomnijmy, że w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia Mazury 2014-2020  mamy do dyspozycji ponad 1,7 mld euro. Połowa z tych środków ma trafić do przedsiębiorców i być zainwestowana w innowacyjne rozwiązania gospodarcze.

Komentarze
Więcej w dotacje, Olsztyn, Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2
InnoPolice. Szczytno będzie miało nowe centrum nauki

Urząd Marszałkowski informuje Szczytno ma pomysł na centrum nauki:   InnoPolice - tak nazywać się będzie obiekt edukacyjny, który w...

Zamknij