Wojewoda wzywa Radę Miejską do wygaszenia mandatu Burmistrza Miasta Olecka czyli… nic nowego

Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko – Mazurski wezwał Radę Miejską w Olecku do wygaszenia mandatu Burmistrza Miasta Olecka – Wacława Olszewskiego. I… nie ma w tym fakcie niczego zaskakującego biorąc pod uwagę opisywane już przez nas procedury w tego typu przypadkach.

 

Przypomnijmy. Wojewoda na przełomie wiosny i lata 2015 zlecił CBA przeprowadzanie kontroli w związku z podejrzeniem załamania tzw “ustawy antykorupcyjnej” przez Wacława Olszewskiego. Co ważne, wbrew powielanej przez burmistrza opinii, powtarzanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku była to pierwsza kontrola CBA, choć już wcześniej funkcjonariusze tej instytucji przeprowadzili postępowanie wyjaśniające. Tym razem jednak dokonano kompleksowej kontroli. Odbyła się ona na przełomie lipca i sierpnia 2015 roku. W efekcie Dyrektor Białostockiego Oddziału CBA przesłała na adres Rady Miejskiej w Olecko wniosek o wygaszenie mandatu Burmistrza Olecka. Wniosek uzasadniał tym, iż Wacław Olszewski pełniąc jednocześnie funkcję burmistrza i prezesa Koła Łowieckiego “Sarna” naruszył ustawę “o ograniczeniu działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby pełniące funkcje publiczne”. Radni podczas jawnego głosowania wniosek odrzucili (więcej TUTAJ). 

 

Ale tak naprawdę choć radni odrzucili wniosek podczas sesji w dniu 27 listopada 2015 roku to termin wygaśnięcia mandatu upłynął dopiero 6 grudnia. Dopiero po tym terminie mógł zareagować wojewoda. I zareagował. 8 grudnia zostało wystosowane do Rady Miejskiej w Olecku pismo wojewody z zapytaniem jak radni sprawę ostatecznie rozstrzygnęli. Na odpowiedź Rada Miejska miała 14 dni. Poproszono także burmistrza o ustosunkowanie się do całej sytuacji. Pisma zarówno od burmistrza jak i Rady Miejskiej dotarły w ostatnim przewidzianym ustawowo dniu. 

 

Pismo Wojewody Warmińsko – Mazurskiego jest więc konsekwencją poprzednich działań i nikt, kto śledził sprawę na bieżąco nie powinien być zaskoczony, bo  wojewoda choć “nowy” i z PiS zgodnie z sugestiami Wydziału Prawnego i Nadzoru -Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego zapowiedział, że z wniosków CBA podważać nie ma zamiaru.

 

Co dalej? Tak jak już kiedyś pisaliśmy, Rada Miejska ma 30 dni na ustosunkowanie się do pisma wojewody. Może je przyjąć lub odrzucić. Ale znając lojalność naszych radnych można śmiało założyć, że wniosek wojewody odrzuci. Wówczas wojewoda wyda tak zwane zarządzenie zastępcze i wygasi mandat Burmistrza Olecka. Ale… decyzję wojewody zarówno radni jak i burmistrz będą mogli zaskarżyć. I to będzie początek sądowej odysei.  

Komentarze
Więcej w Burmistrz Olecka, CBA, Olecko, Sarna, ustawa antykorupcyjna, Wacław Olszewski
Krótkie historie. Ełk – Mityczna stolica Mazur

Ełk - Mityczna stolica Mazur "Raz rozłączone - na wieki rozłączone - mówiła Sonja Turk: nie ma żadnego zaczynania od...

Zamknij