Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zebrała się po raz pierwszy

Urząd Marszałkowski informuje:

 

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wręczył nominacje członkom Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

W skład nowej rady wchodzi 30 osób: po 12 przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców i związków zawodowych. Stronę rządową i samorządową bedą reprezentowały po 3 osoby. Rada będzie opiniowała sprawy z pogranicza zadań czterech stron wchodzących w jej skład, a także dokumenty strategiczne i programy dotyczące rozwoju województwa oraz sprawozdania z ich realizacji. Będzie się również włączała w rozwiązywanie zgłoszonych jej problemów społecznych lub gospodarczych, powodujących konflikty między pracodawcami i pracownikami, a nawet podejmowała sie mediacji między zwaśnionymi stronami. Przewodnictwo w radzie będzie co roku przekazywane reprezentantowi innej grupy wchodzącej w jej skład.

 

Ustawa z 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego weszła w życie 11 września. Dokument stanowi, że marszałkowie województw mogą tworzyć Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego. Nowe ciało opiniotwórcze zastąpi funkcjonujące do niedawna przy urzędach wojewódzkich komisje.

 

Kolejne spotkanie odbędzie się 8 stycznia 2016 roku.

Komentarze
Więcej w Marek Brzezin, Olsztyn, Urząd Marszałkowski
Artur Chojecki. Nowy wojewoda warmińsko – mazurski

Elblążanin Artur Chojecki został wczoraj powołany przez Premier Beatę Szydło na stanowisko wojewody warmińsko - mazurskiego.   Artur Chojecki urodził...

Zamknij