Wspólne służby policjantów ruchu drogowego i funkcjonariuszy Straży Granicznej

Komunkat KPP w Olecku:

Policjanci z oleckiej komendy pełnili wspólną służbę z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Mundurowi kontrolowali nie tylko przestrzeganie przez kierujących przepisów ruchu drogowego, ale również czy pobyt w naszym kraju osób poruszających się po drogach powiatu jest zgodny z obowiązującym prawem.

Chyba każdy wie, jakie zadania realizują  policjanci ruchu drogowego. Są to funkcjonariusze wyspecjalizowanej komórki, która zajmuje się kontrolą ruchu pojazdów, jego nadzorem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim jego uczestnikom.

Przede wszystkim funkcjonariusze zajmują się przestępstwami i wykroczeniami popełnianymi na drogach, kontrolują stan  techniczny pojazdów oraz przewożony ładunek. Policjanci sprawdzają również osoby pod kątem posiadanych uprawnień do kierowania oraz ważności i legalności ich dokumentów.

Natomiast Straż Graniczna prowadzi działania mające na celu skuteczne przeciwdziałanie nielegalnej migracji, prowadzi kontrole legalności pobytu cudzoziemców, legalności pracy i zatrudnienia cudzoziemców, zwalcza przemyt narkotyków i wyrobów akcyzowych, zapobiega wwozowi do Polski materiałów niebezpiecznych i szkodliwych, wykonują zadania związane z ochroną szlaków komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym, ale również realizuje samodzielnie i przy współpracy z innymi służbami, zadania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jednym ze sposobów realizacji zadań Policji i Straży Granicznej są wspólne służby. Dzięki temu funkcjonariusze realizują swoje czynności w sposób kompleksowy, kontrolując nie tylko sposób poruszania się po drogach, ale również legalność przepływu osób.  

 

Komentarze
Więcej w Olecko, Policja
Narodowe Czytanie w Olecku. Aktualizacja

Nowy, zaktualizowany komunikat organizatorów Narodowego Czytania   W sobotę 2 września 2017 roku odbędzie się szósta edycja Akcji Narodowe Czytanie...

Zamknij