XI Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej

Tegoroczny XI Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej odbędzie się w formie dwudniowego konkursu, którego finał z uroczystym odczytem wyłonionych zwycięzców odbędzie się w dniu 12 listopada 2015r.

Część konkursowa z podziałem na grupy wiekowe odbędzie się w dniach 3 oraz 4 listopada 2015 r.


Organizatorzy konkursu:

–   Burmistrz Olecka;

–   Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku “Mazury Garbate”;

–   Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja z obszaru Gminy Olecko.

   

Termin konkursu:

I część konkursowa: 3 listopada 2015 r. godz. 16.00 – uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

II  część konkursowa:  4  listopada 2015  r.  godz.   16.00 –  uczestnicy:  uczniowie  klas  IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie klas gimnazjalnych.

Podsumowanie finałowe konkursu: 12 listopada 2015 r. godz. 16.00.


Miejsce każdego etapu konkursu:

Sala widowiskowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku “Mazury Garbate”.


Cel konkursu:

Upowszechnianie patriotycznej tematyki jako wartości związanej z tradycją i ochroną polskiej kultury narodowej.

 

Po części konkursowej Komisja oceni występy oraz wytypuje zwycięzców (l – III miejsce) w danej grupie wiekowej. Wyniki dla poszczególnych grup wiekowych nie będą podawane w dniu konkursu.

W dniu finału konkursu, tj. 12 listopada 2015 r. o godz. 16.00 nastąpi uroczysty odczyt grupy zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych.

Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a finaliści otrzymają za zajęcie poszczególnych miejsc w swoich grupach wiekowych pamiątkowe statuetki. Spośród finalistów Komisja Konkursowa wytypuje kilkoro wykonawców, którzy zaprezentują się ponownie na scenie podczas finału konkursu.


Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.

Komentarze
Więcej w kultura, Olecko, pieśni patriotyczne, ROK, Tradycja
Saperzy ostrzegają

Wieści  z Ratusza:   21 października 2015 r. w okolicach Gołdapi, doszło do nieszczęśliwego i tragicznego w skutkach wypadku. W wyniku...

Zamknij