Burmistrz wydał odmowną decyzję środowiskową dla inwestycji w Imionkach

Niemal dokładnie rok temu firma Wesstron złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej (czyli świńskiej fermy) w Imionkach. Sprawa wyszła “na jaw” w styczniu i wywołała sporo kontrowersji. Wygląda na to, że po niemal roku batalii, w którą zaangażowani byli mieszkańcy naszego miasta na razie udało się powstanie inwestycji zablokować. Gratulacje dla wszystkich, którzy późną zimą i wczesną jesienią 2017 r. poświęcili swój czas by zapobiec inwestycji w Imionkach.

Komunikat Urzędu Urzędu Miast i Gminy

Burmistrz wydał odmowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w Imionkach. Bez niej inwestor nie otrzyma pozwolenia na budowę. 

Inwestycja jest kontrowersyjna, gdyż pod długim tytułem ukrywa się ferma trzody chlewnej, gdzie produkcja w cyklu hodowlanym planowana była na 23 760 sztuk. Planowana lokalizacja obejmuje obszar bardzo blisko Olecka, 2,17 km od brzegów tzw. „Szyjki” na Jeziorze Oleckim Wielkim, 721,29 m od zabudowań Lipkowa i 816,07 m od zabudowań w Imionkach.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie (RDOŚ) odmówiła uzgodnienia warunków realizacjiprzedsięwzięcia polegającego na budowie centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w skład którego wchodzą budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, biogazownia oraz ujęcie wód podziemnych (na działkach nr 178/7 i 178/8 w miejscowości Imionki, obręb 0017 Możne, gmina Olecko, powiat olecki, województwo warmińsko-mazurskie).

– Stanowisko RDOŚ jest dla gminy wiążące. Wydałem więc negatywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w Imionkach. Bez niej inwestor nie otrzyma pozwolenia na budowę, co mam nadzieję zakończy temat całego przedsięwzięcia – mówi burmistrz Wacław Olszewski.

Warto przypomnieć, że sprawa rozpoczęła się 16 grudnia ubiegłego roku. Wtedy to firma Wesstron sp. z o.o. zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. – Żeby ją wydać, musimy mieć m.in. opinię od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku oraz uzgodnienie warunków realizacji inwestycji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie – wyjaśnia włodarz.

Mieszkańcy zdecydowanie opowiadali się przeciwko, zarówno na spotkaniach jak i poprzez elektroniczne środki komunikacji. O skali niezadowolenia świadczy również fakt, że pod protestem przeciwko budowie fermy trzody chlewnej podpisało się 3100 osób.

W trakcie procedury inwestor wzywany był kilkakrotnie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 20 czerwca 2017 r. otrzymaliśmy pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku dla tej inwestycji. W międzyczasie urzędnicy przesłali do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie kilka opracowań. Były to: ocena zasięgu zapachowego oddziaływania fermy trzody chlewnej, inwentaryzacja przyrodnicza terenu planowanej inwestycji, opinia dotycząca oceny wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Te same dokumenty zostały przesłane również do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku z prośbą o podjęcie nowego stanowiska w tej sprawie. Niestety instytucja podtrzymała swoje pierwotne stanowisko.  30 października 2017 r. otrzymaliśmy z RDOŚ postanowienie o odmowie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Istotny jest również fakt, że radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Imionki I”, obejmującą m.in. przedmiotowy teren. Zainteresowanie było duże, gdyż 999 osób podpisało się pod ośmioma wnioskami do miejscowego planu na „Imionki I”. –  Obecnie do 27 grudnia br. projekt planu miejscowego został wyłożony go publicznego wglądu. Do 10 stycznia czekamy na Państwa uwagi. Jeśli zapisy planu będą utrzymane, w przyszłości na omawianym terenie tak duża inwestycja nie będzie mogła być realizowana – podsumowuje burmistrz.

Przypomnijmy, że to nie koniec kontrowersyjnych inwestycji w okolicy Olecka. Trwa postępowanie w sprawie rozbudowy fermy trzody chlewnej i fermy norek w Kukowie. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren fermy trzody chlewnej w Kukowie inwestycja nie będzie mogła być realizowana we wnioskowanym zakresie ponieważ zapisy planu  ograniczają możliwości inwestowania oraz rozbudowy fermy do 1000 DJP.

Zupełnie inaczej wygląda sprawa rozbudowy fermy norek w Kukowie. 04 grudnia 2017 r. otrzymaliśmy z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie  pozytywne uzgodnienie dla tej inwestycji. Procedura związana z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) na ten teren jeszcze jest na etapie uzgodnień więc nie wiadomo jak zakończy się ten temat.

Ponadto, 21 listopada r. do Urzędu Miejskiego w Olecku wpłynęły 2 wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurników. Jeden dotyczy miejscowości Kukowo, natomiast drugi dotyczy miejscowości Rosochackie. W obydwu budynkach inwestor planuje utrzymywać po 39 900 sztuk brojlerów (razem 79 800 sztuk).

Komentarze
Więcej w fermy, Olecko, RDOŚ
Burmistrz Olecka składa życzenia mieszkańcom Olecka (film)

Ratusz opublikował kolejne życzenia Burmistrza Olecka Wacława Olszewskiego dla mieszkańców. Tym razem możemy je zobaczyć w serwisie Youtube. Wacław Olszewski...

Zamknij