Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa na obwodnicy Olecka

Urząd Miejski informuje:

13 marca br. w Urzędzie Miejskim w Olecku odbyło się spotkanie poświęcone kwestiom bezpieczeństwa na obwodnicy Olecka. Burmistrz Wacław Olszewski zaprosił przedstawicieli władz powiatu oraz komendantów Komendy Powiatowej Policji i Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Olecku.

– Ostatnie śmiertelne wypadki na obwodnicy skłaniają do działania. Niestety, jak pokazuje życie, przyjęte rozwiązania komunikacyjne są kolizyjne. Dzisiejsze spotkanie ma na celu wypracowanie rozwiązań, które wspólnie przedstawimy olsztyńskiemu oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – powiedział burmistrz Wacław Olszewski.

Podczas spotkania rozważano propozycję GDDKiA w sprawie instalacji świateł. Sugerowano, by do czasu przebudowy na tej kolizyjnej części obwodnicy zwiększyć ilość patroli policyjnych. – Niestety, obwodnica została tak zbudowana, że nie ma miejsca na ustawienie stałego patrolu policyjnego do pomiaru prędkości – poinformował Dariusz Stachelek Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Olecku. Ustalono więc aby wystąpić do Inspekcji Transportu Drogowego o ustawienie fotoradaru, najlepiej z wyświetlaczem prędkości oraz tablic świetlnych typu „ZWOLNIJ”. Zdaniem większości uczestników spotkania konieczna jest jednak gruntowna przebudowa skrzyżowania ze wskazaniem na budowę wiaduktu lub przynajmniej na budowę ronda.

Na zakończenie spotkania dyskutowano o konieczności przebudowy drogi krajowej na odcinku od Ełku do Kowal Oleckich z uwzględnieniem lewo i prawoskrętów oraz wysepek przed miejscowościami.

Ustalono, że wnioski ze spotkania zostaną w formie pisma przesłane do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Ministra Infrastruktury oraz dyrekcji GDDKiA.

Foto: Archium UM w Olecku

Komentarze
Więcej w handel. Urząd Miasta i Gminy Olecko, Obwodnica Olecka
Sygnalizacja świetlna na oleckiej obwodnicy. W kwietniu zostanie ogłoszony przetarg

W dniu wczorajszym (12 marca 2018 r.) o godz. 14.30 przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 65 z drogą wojewódzką nr 655 odbyła...

Zamknij